Зустріч – обговорення зі студентами

З метою покращення та наповнення освітньо – професійних програм інноваційним змістом у ВСП « Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» відбулася зустріч – обговорення зі студентами. Під час презентації програм здобувачі освіти ознайомились із компетентностями спеціальностей , проаналізували програмні результати навчання . Особлива увага була приділена вибору освітніх компонентів , логічною послідовністю їх виконання, що відповідають їхнім індивідуальним інтересам та кар’єрним цілям. Також на зустрічі розглядалися питання пов’язані з критеріями оцінювання та організацією практичної підготовки .