Здобувачі освіти за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” успішно завершили виробничу практику

14.06.2024 у ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП” відбувся захист звітів з виробничої практики здобувачів освіти 33 групи, які навчаються за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
Захист відбувся за участю заступника директора з навчальної роботи Зоряни НАСАДИК, голови циклової комісії обліку, фінансів, підприємництва Юлії НЕМІШ та керівника практики Мирослава ГУЦУЛЯК.
Виробнича практика є невід’ємною частиною навчального процесу для здобувачів освіти за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих протягом навчання та набуття практичних навичок роботи за фахом.
Згідно з навчальним планом виробнича практика проходила з 23 травня по 12 червня 2024 року на таких підприємствах м.Тлумач та м.Івано-Франківськ.
Захист звітів про виробничу практику продемонстрував, що здобувачі освіти успішно оволоділи необхідними компетенціями та готові до самостійної роботи.
Виробнича практика – це цінний досвід, який допоможе здобувачам освіти стати кваліфікованими фахівцями з обліку та оподаткування. Знання та навички, отримані під час практики, стануть для здобувачів освіти міцним фундаментом для їхнього професійного зростання.