Здобувачі освіти спеціальності 071″Облік і оподаткування” успішно склали кваліфікаційний іспит!

20 червня 2024 року у ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» відбулася атестація здобувачів фахової передвищої освіти за спеціальністю 071″Облік і оподаткування”.
🙂До складу екзаменаційної комісії входили: голова: Наталія ЖИДОВСЬКА-КУРИЛЬЦІВ, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування ЛНУП, члени комісії: Дмитро БОДНАРЧУК , Галина ДУДА, Марія ОЛІЙНИК , Ніна БОЙДУНИК.
✅Після вступного слова голови комісії, розпочався кваліфікаційний іспит. Комплексне завдання кваліфікаційного іспиту передбачало теоретичні питання та практичні завдання з фахових дисциплін: фінансовий облік, економічний аналіз, податкова система, облік в бюджетних установах, контроль і ревізія.
📑Здобувачі освіти успішно справилися із поставленими завданнями, продемонстрували високий рівень підготовки так вміння застосовувати набуті знання та навички.
👍За результатами кваліфікаційного іспиту, всім здобувачам освіти присвоєно кваліфікацію “фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування”.
🙂Голова комісії Наталія ЖИДОВСЬКА-КУРИЛЬЦІВ привітала випускників з успішним завершенням навчання, побажала їм плідної професійної діяльності та запросила продовжити навчання у Львівському національному університеті природокористування.