Здобувачі освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування склали кваліфікаційний іспит

22 червня 2023 року Екзаменаційна комісія провела атестацію здобувачів освіти ІІІ курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування у змішаному форматі відповідно до затвердженого розкладу.
     До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова Гнатишин Л.Б.– доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Львівського НУП; члени комісії: Боднарчук Д.Ю., Дуда Г.Б., Олійник М.М., Лазарів М.М.
     Засідання екзаменаційної комісії розпочалося зі вступного слова голови Екзаменаційної комісії до здобувачів освіти та членів комісії та побажання здобувачам освіти успішно скласти кваліфікаційний іспит.
     Комплексне завдання на іспит передбачало теоретичні питання та розв’язання практико-орієнтованих завдань з фахових дисциплін, а саме – з фінансового обліку, економічного аналізу, податкової системи, обліку в бюджетних установах та контролю і ревізії.
     Здобувачі освіти продемонстрували належний рівень фахової підготовки та вміння застосовувати набуті компетентності при виконанні різних типів завдань.
     На завершення кваліфікаційного іспиту голова комісії Гнатишин Л.Б. оголосила результати виконання здобувачами освіти завдань, а також окреслила особливості ступеневої системи вищої освіти і запросила студентів продовжити навчання у Львівському національному університеті природокористування.
     Комісія привітала здобувачів освіти з успішним складанням кваліфікаційного іспиту і присвоєнням кваліфікації фахового молодшого бакалавра з обліку і оподаткування та побажала плідної професійної діяльності, успіхів на професійній ниві під мирним небом України!

Викладач облікових дисциплін
Галина ДУДА