Засідання методичної ради

Засідання методичної ради викладачів ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»

У ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» пройшло засідання методичної ради коледжу. Традиційно на початку навчального року відбувся розподіл обов’язків між членами методичної ради. Учасниками заходи опрацьовано план роботи методичної ради на 2023/2024 н.р., зокрема всіх структур методичної служби: плану роботи Методичної ради; плану роботи Методичного кабінету; плану роботи Школи становлення викладача; плану роботи Творчої групи по роботі з обдарованими здобувачами освіти. Затверджено та погоджено навчальні плани та програми навчальних робочих програм з дисциплін для здобувачів освіти всіх спеціальностей коледжу.
Педагогічна спільнота коледжу долучилась до графіка підвищення кваліфікації викладачів на 2023–2024 навчальний рік, зареєструвалась на сайті Єдиної атестаційної системи (ЄАС) – платформі для цифровізації атестаційного процесу. Методистом коледжу анонсовано захід щодо особливостей ведення документації у закладах фахової передвищої освіти. Заступник директора з навчальної частини Насадик З.І. окреслила специфіку підготовки навчального контенту для дистанційного навчання з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій в коледжі. Також, на засіданні йшлося про організацію роботи над науково-методичною темою поточного року. Представник бібліотеки визначила складові для забезпечення навчального процесу підручниками, словниковою, довідниковою літературою. Наприкінці зустрічі проведено огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури у вигляді дискусії.