Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу

Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу є невід’ємною складовою якісної підготовки сучасних фахівців. Для студентів 3 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік та оподаткування» на базі Консалтингова компанія LOZINSKA CONSULTING GROUP  у рамках вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” було проведено лекцію-диспут на тему: “Грошові надходження підприємств ”.
      Директор консалтингової компанії Любов Лозінська змістовно та доступно розповіла про основні аспекти роботи консалтингової компанії, детально зупинилася на усіх етапах роботи компанії та обслуговування підприємств, наголосила на важливості контролю, який здійснюють працівники.  Керівник консалтингової компанії ознайомила здобувачів освіти із  структурою управління, зупинилася на основних функціях компанії, послугах та особливостях роботи в умовах воєнного стану.
      Студенти цікавилися, як практично здійснюється ведення фінансової звітності підприємств які обслуговує їхня компанія, за допомогою яких програм забезпечується дистанційне обслуговування клієнтів. Здобувачі освіти запитували про вимоги до претендентів, які бажають працювати в даній консалтинговій компанії. Любов Дмитрівна окреслила основні компетентності, якими повинні володіти майбутні фахівці.
      Щиро дякуємо директору консалтингової компанії Любов Лозінській за цікаву,  змістовну лекцію-диспут, яка допомогла ознайомити здобувачів освіти із діяльністю даної установи!