ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРА ДО ОБГОВОРЕННЯ ОПП 071 “ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося виїзне обговорення ОПП “Облік і оподаткування”, яка реалізується на спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП”, у якому взяли участь:

-стейкхолдер Ігор ГОРДІЙЧУК (директор ТОВ “ШТЕРН АГРО”, Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ( гол.бух. ТОВ “ШТЕРН АГРО”);

-здобувачі освіти  спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;

-член робочої групи Галина ДУДА.

Директор підприємства Ігор ГОРДІЙЧУК розповів історію створення підприємства та ознайомив із специфікою роботи та його матеріально-технічною базою.

Головний бухгалтер Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ознайомила здобувачів освіти з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, автоматизованою програмою ведення бухгалтерського обліку «Афіна» та відмітила, що для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування надзвичайно важливим є знання плану рахунків бухгалтерського обліку та практичні навики роботи у сучасних комп’ютерних програмах для ведення бухгалтерського обліку. Тому для покращення освітньої програми з огляду на цифрову трансформацію, формування і розвиток новітніх суспільних відносин доречним, було б посилення формування програмного результату навчання, орієнтованого на оволодіння інноваційними технологіями та надання облікової інформації для потреб управління бізнесом, що значно б підвищило конкурентоспроможність випускників.

Стейкхолдер, член робочої групи та здобувачі освіти відмітили переваги та особливості ОПП “Облік і оподаткування”, а також висловили свої зауваження та рекомендації щодо її удосконалення, які будуть враховані в оновленій редакції програми.