ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

🗓 2-3 травня 2024 року відбувся захист курсових робіт студентами 3 курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з навчальної дисципліни «Фінанси».
📚 Метою курсової роботи з дисципліни «Фінанси» є розширення і поглиблення знань, отриманих здобувачами освіти в процесі навчання, набуття навичок самостійної творчої роботи, опанування уміннями аргументувати власну точку зору, проводити розрахунки, узагальнювати, систематизувати й аналізувати фінансові та економічні показники. В процесі виконання та захисту курсових робіт майбутні фахівці продемонстровали науковий рівень навчальних досягнень, грамотність викладення матеріалу, дотримання вимог щодо оформлення роботи, вміння обґрунтувати і довести повноту та науковість досліджуваних проблем.
👥Комісія у складі директора коледжу Боднарчука Д.Ю, заступника директора Насадик З.І. та керівників курсової роботи Крижанівської Л.І. і Неміш Ю.В. оцінила рівень сформованості загальних та професійних компетентностей, набутих здобувачами освіти у процесі опанування навчального матеріалу. Відмінне вміння синтезувати здобуті теоретичні знання і використовувати їх під час дослідження практичних проблем показали такі студенти: Баланда Я., Гуменюк А., Кернична І. Іванова С., Павлюк В. та Сидорчук А.
📌Результати захисту показали, що здобувачі освіти не тільки на достатньому рівні володіють теоретичними знаннями, а й уміло застосовують їх для розв’язання конкретних практичних завдань, що є необхідною умовою становлення їх як фахівців фінансової галузі.
👩‍🎓👏Вітаємо з успішним захистом курсових робіт!