Випускники спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” гідно захистили свої дипломні проєкти

📌20 червня 2024 року випускники спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» гідно захистили свої дипломні проєкти, продемонструвавши ґрунтовні знання, фахову підготовку та вміння вирішувати складні технічні завдання❗️
👨‍💻Виняткові і складні роки навчання, адже цей випуск – перший випуск фахових молодших бакалаврів з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
👨‍💼Захист дипломних робіт став кульмінацією багаторічної навчальної діяльності здобувачів освіти, де вони мали змогу презентувати результати своїх досліджень та інноваційних розробок перед авторитетною екзаменаційною комісією у складі голови комісії – кандидата технічних наук, доцента кафедри інформаційних технологій Лисої Ольги Володимирівни, заступника голови комісії, заступника директора коледжу Насадик Зоряни Іванівни та членів комісії, викладачів коледжу Боднарчука Віктора Романовича, Трача Богдана Володимировича та Пермінової Світлани Валеріївни.
🔎Традиційно до захисту було допущено ретельно відібрані проєкти, які відповідали найвищим вимогам щодо наукової новизни, практичної цінності та чіткої структури.
📲Під час захисту дипломних проектів випускники продемонстрували не лише ґрунтовні теоретичні знання, але й практичні навички роботи з сучасними програмними комплексами та інструментами.
👍Члени екзаменаційної комісії високо оцінили рівень підготовки випускників, відзначивши актуальність та практичну цінність їхніх досліджень.
🙂Багато дипломних проектів отримали рекомендації до впровадження у виробництво, що свідчить про їх високий потенціал для вирішення актуальних проблем сучасних галузей промисловості. Він продемонстрував високий рівень підготовки фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, які готові до нових викликів та досягнень у своїй професійній діяльності.
👏Вітаємо перших випускників з успішним захистом дипломних проєктів та бажаємо їм успіхів у подальшій кар’єрі!