Підготовка фахівців освітньо-професійного ступеня «Фаховий  молодший бакалавр» у Відокремленому структурному підрозділі «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»  (далі – Коледж) здійснюється згідно з Законом України «Про фахову передвищу освіту», стандартами фахової передвищої освіти (за наявності) за освітньо-професійними програмами, затвердженими педагогічною радою Коледжу, у межах ліцензованих спеціальностей підготовки фахових молодших бакалаврів.

Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін


Вибіркові дисципліни здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на 2024-2025 н.р.


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Дисципліна Кредити Силабус
 Менеджмент 3 Завантажити
 Маркетинг 3 Завантажити
Управлінський облік 3 Завантажити
Бюджетна та казначейська справа 3 Завантажити
Організація обліку на підприємствах малого бізнесу 3 Завантажити

Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”

Дисципліна Кредити Силабус
     
     
     
     

Спеціальність 076 “Підприємництво та торгівля”

Дисципліна Кредити Силабус
Маркетинг 3 Завантажити
Біржова діяльність 3 Завантажити
Ціноутворення 3 Завантажити
     

Спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”

Дисципліна Кредити Силабус
Менеджмент

3

Завантажити
 Теорія інформації 3 Завантажити
 Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт 3 Завантажити
 Ділова іноземна мова

3

Завантажити
Основи маркетингу

3

Завантажити
Етика ділового спілкування

3

Завантажити
Мікропроцесорна техніка

3

Завантажити
Теоретична і прикладна механіка

3

Завантажити