Відкрите заняття з дисципліни “Податкова система”

29 листопада 2023 р. викладач – методист Марія Михайлівна Олійник

провела для студентів 32 групи спеціалізації 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» показове підсумкове заняття з дисципліни «Податкова система» на тему «Чому податки для мене цікава тема для розмови».
Метою проведення заняття було активізувати студентів при вивченні дисципліни, розвивати пізнавальні можливості, почуття нового, прогресивного, розвивати вміння аналізувати, сприймати інформацію, творчо застосовувати отримані знання в сучасних умовах та в майбутній практичній діяльності. Заняття пройшло під девізом: «Податки – це ціна, яку ми платимо за можливість жити в цивілізованому суспільстві», що належить Оліверу Венделю Голмсу.
Формат заняття надав можливість студентам-фінансистам актуалізувати сучасні положення та принципи податкової системи в Україні, розглянути роль, структуру та етапи податків та оподаткування, охарактеризувати основні тенденції податкової системи не тільки в Україні, а й в світі, а також розкрити сучасні особливості функціонування податкової системи в умовах війни. Актуальність та інноваційність даного заняття полягала в тому, що вона була сформована у форматі змагань, де саме заняття включало чотири блоки:
1. Візитка «Чому податки для мене цікава тема для розмови».
2. Тести та ситуації « Найрозумніший».
3. Цікаві та цудернацькі податки світової практики.
4. Податковий гороскоп.
Це дало змогу розкрити аспекти податкової системи з різних ракурсів мислення та сформувати у студентів основи критичного мислення та застосування набутих знань на практиці. Зокрема, студенти Павлюк Вікторія, Баланда Яна, Іванова Сніжана, Кернична Ірина, Гуменюк Анна активно включилися в процес формування та актуалізації знань. У ході заняття були застосовані аналітичний, наочний, інтерактивний та пояснювально-ілюстративні методи з прийомами активізації мислення та створення зацікавленості. Узагальнення знань з теми відбувалися у форматі тестування. У результаті проведеного заняття була досягнута навчальна та розвивальна мета.
Позитивне враження справили наступні аспекти організації та проведення показового заняття: педагогічна доцільність вибору методів навчання, використання прийомів, що забезпечують активізацію групи та окремої особистості, розвиток критичного мислення слухачів, здійснення диференційованого підходу до групи, вміння володіти аудиторією, шляхи виходу із проблемних ситуацій; системність, послідовність, доступність та завершеність розгляду поставлених питань, переконливість і ефективність наведених фактів, прикладів, їх теоретичне узагальнення та висновки.
Позитивне враження від проведеного заняття відмітила запрошений консультант Кікцьо Надія Василівна – старший державний інспектор головного управління ДПС в Тлумацькому районі.
Показове заняття було проведено на високому методичному рівні і відповідає основним програмним вимогам здійснення організації даного виду занять.
Методист Гуцуляк М.М