Нормативні документи:

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про організацію умов навчання для осіб з особливими освітніми потребами


Метою інклюзивного навчання в ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” є забезпечення рівного доступу до здобуття освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням їх індивідуальних здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного.