Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій


Основним завданням циклової комісії є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі інформаційних технологій, конкурентоспроможних фахівців, свідомих громадян своєї держави.

Ключові напрямки та завдання діяльності викладачів циклової комісії комп’ютерних дисциплін:

  • стимулювання здобувачів освіти до зацікавленості в майбутній професії, особистісного саморозвитку, формування конкурентних переваг, уміння працювати в команді, вчитися упродовж життя;
  • залучення здобувачів освіти до участі у фахових олімпіадах, конференціях, проєктах тощо;
  • впровадження інтерактивних та новітніх методів навчання в освітній процес;
  • систематичне підвищення рівня фахової кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів циклової комісії;
  • розвиток стратегічного партнерства із стейкхолдерами для визначення актуальних аспектів підготовки спеціалістів в галузі, місць проходження здобувачами освіти практики та створення умов для можливого забезпечення роботою випускників.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ КОМІСІЇ.

Впровадження інтерактивних технологій навчання та нового змісту освіти як складової частини створення освітнього середовища в умовах реформування освіти

ЩО ДОЗВОЛИТЬ: впроваджувати в освітній процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців, організації роботи з обдарованою молоддю, навчати методам самостійного поглибленого вивчення предметів спеціальних дисциплін.

Викладацький склад циклової комісії.

Боднарчук Віктор Романович – викладач.

Закінчив  національний університет «Львівська політехніка».

Викладає дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів», «Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем», «Автоматизований електропривід», «Експлуатація та ремонт ТЗАС», «Мікропроцесорна техніка».

Гуцуляк Ігор Тарасович – викладач вищої категорії.

Закінчив Чернівецький державний університет.

Викладає дисципліни: «Охорона праці та БЖД».

Пронюк Володимир Ярославович – викладач.

Закінчив Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

Викладає дисципліни: «Фізика», «Електротехніка та електричні вимірювання», «Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка», «Метрологія та засоби технологічного контролю», «Технічна механіка та деталі вузлів засобів автоматизації».

Трач Богдан Володимирович – викладач.

Закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

Викладає дисципліни:  «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори», «Основи програмування та програмне забезпечення», «Проектування систем автоматизації», «Комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт», «Основи веб-програмування».

Пермінова Світлана Валеріївна – викладач вищої категорії, голова циклової комісії.

Закінчила Івано-Франківський педагогічний інститут ім.В Стефаника,

Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу.

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «Математика», «Вища математика», «Вступ до фаху».


Циклова комісія обліку, фінансів та підприємництва


 

 


Циклова комісія загальноосвітніх  дисциплін


Недостатньо тільки отримати знання;
їх треба застосувати.
Недостатньо тільки бажати; треба діяти.

Йоганн Вольфганг фон Гете

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ, НАД ЯКИМ ПРАЦЮЄ КОМІСІЯ

Формування висококваліфікованого майбутнього спеціаліста з належним рівнем знань, загальнолюдських цінностей, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОМІСІЇ

  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти;
  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • робота з обдарованими здобувачами освіти, розвиток їхнього потенціалу;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей здобувачів освіти;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Викладацький склад циклової комісії

Крижанівська Любов Іванівна – викладач вищої категорії, звання «старший викладач», голова циклової комісії. Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Викладає дисципліни: «Математика», «Вища математика».

Насадик Зоряна Іванівна – заступник директора з навчальної роботи, викладач вищої категорії, звання «старший викладач». Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Викладає дисципліни: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Зарубіжна література».

Гринюк Марія Григорівна – викладач вищої категорії. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. Л. Українки. Викладає дисципліни: «Українська мова», «Українська література», «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Пронюк Богдан Володимирович– магістр. Закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Викладає дисципліни: «Фізична культура», «Фізичне виховання».

Самборський Олег Степанович –викладач вищої категорії. Закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Викладає дисципліни: «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Філософія»

Крупа Наталія Іванівна – викладач вищої категорії. Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника. Викладає дисципліни: «Хімія»

Водославська Руслана Василівна – викладач вищої категорії, звання «старший вчитель». Закінчила Прикарпатський університет ім. В. Стефаника.  Викладає дисципліни: «Географія»