Положення про гуртожиток


Гуртожиток ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» – спеціально споруджений будинок, який використовується для проживання на період навчання іногородніх студентів.

Поселення студентів до гуртожитку здійснюється рішенням директора ВСП «Тлумацький фаховий коледжу ЛНУП» за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України.

У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.