Шляхи розвитку науки та суспільства в умовах сьогодення

14 грудня 2023 року у ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» відбулася студентська науково-практична конференція «Шляхи розвитку науки та суспільства в умовах сьогодення».Метою конференції є залучення студентів до науково практичної діяльності й стимулювання та підтримка наукової діяльності молоді.
Здобувачі освіти мають брати участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, тренінгах, уже починаючи з першого курсу, адже при підготовці до таких заходів ефективною є робота з літературними джерелами, стилістичне оформлення виступу або наукової статті до збірника, використання в доповіді презентаційних технологій, узагальнення отриманих
результатів – запорука майстерності та професійного зростання в майбутньому. І Діана Микуляк, студентка 13 групи відмінно справилася з цією роботою.(керівник Гуцуляк М.М.).
        Завданням конференції є встановлення творчих контактів,стимулювання зацікавленості студентів до громадської діяльності, створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді. І з цієї точки зору конференція була дуже інформативною та пізнавальною, оскільки було обговорено актуальні питання, які стосуються не тільки сучасної ситуації,але й перспектив розвитку податкової системи та обліку. Свої напрацювання в цій галузі презентували студенти ІІІ курсу Яна Баланда та Анна Гуменюк (студенти 32 групи, керівник викладач-методист вищої категорії Олійник Марія Михайлівна), Мар’яна Паращук (студентка 31 групи, керівник, к.е.н. Дуда Галина).
Приємно було побачити, як учасники з різних галузей обговорюють проблеми та запропоновують рішення. Так студенти ІІ курсу презентували роботи з різних дисциплін: Станіслав Чижик (23 група, керівник Чижик Л.П.), Діана Костюк (22 група, керівник Бойдуник Н.М.), Марія Мазур ( 24 група, керівник Гринюк М.Г.), Володимир Терлецький (23 група, керівник Самборський О.С.), Христина Свістельницька (23 група, керівник Гуцуляк І.Т.). На конференціях студенти набувають навичок публічних виступів, спілкувань з аудиторією, уміння аргументувати свою точку зору. Все це сприяє розвитку ерудиції, формуванню творчого мислення, уміння вести дискусію і вміння працювати з науковою літературою. Враження студентки ІІ курсу Свістельницької Христини: «В враженнями, навчаємося разом, надихаємо один одного на досягнення нових висот. Спільно робимо крок у майбутнє знань і вдосконалення.»