РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП “ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП”
151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП “ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП”
071 Облік і оподаткування

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП “ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП”
072 Фінанси, банківська справа та страхування

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВСП “ТЛУМАЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНУП”
076 “Підприємництво торгівля та біржова діяльність”