Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу

Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу є невід’ємною складовою якісної підготовки сучасних фахівців. Для студентів 3 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік та оподаткування» на базі Консалтингова компанія LOZINSKA CONSULTING GROUP  у рамках вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” було проведено лекцію-диспут на тему: “Грошові надходження підприємств ”.
      Директор консалтингової компанії Любов Лозінська змістовно та доступно розповіла про основні аспекти роботи консалтингової компанії, детально зупинилася на усіх етапах роботи компанії та обслуговування підприємств, наголосила на важливості контролю, який здійснюють працівники.  Керівник консалтингової компанії ознайомила здобувачів освіти із  структурою управління, зупинилася на основних функціях компанії, послугах та особливостях роботи в умовах воєнного стану.
      Студенти цікавилися, як практично здійснюється ведення фінансової звітності підприємств які обслуговує їхня компанія, за допомогою яких програм забезпечується дистанційне обслуговування клієнтів. Здобувачі освіти запитували про вимоги до претендентів, які бажають працювати в даній консалтинговій компанії. Любов Дмитрівна окреслила основні компетентності, якими повинні володіти майбутні фахівці.
      Щиро дякуємо директору консалтингової компанії Любов Лозінській за цікаву,  змістовну лекцію-диспут, яка допомогла ознайомити здобувачів освіти із діяльністю даної установи!

     


Залучення стейкхолдера до обговорення ОПП 071 “Облік і оподаткування”

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося виїзне обговорення ОПП “Облік і оподаткування”, яка реалізується на спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП”, у якому взяли участь:

-стейкхолдер Ігор ГОРДІЙЧУК (директор ТОВ “ШТЕРН АГРО”, Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ( гол.бух. ТОВ “ШТЕРН АГРО”);

-здобувачі освіти  спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;

-член робочої групи Галина ДУДА.

Директор підприємства Ігор ГОРДІЙЧУК розповів історію створення підприємства та ознайомив із специфікою роботи та його матеріально-технічною базою.

Головний бухгалтер Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ознайомила здобувачів освіти з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, автоматизованою програмою ведення бухгалтерського обліку «Афіна» та відмітила, що для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування надзвичайно важливим є знання плану рахунків бухгалтерського обліку та практичні навики роботи у сучасних комп’ютерних програмах для ведення бухгалтерського обліку. Тому для покращення освітньої програми з огляду на цифрову трансформацію, формування і розвиток новітніх суспільних відносин доречним, було б посилення формування програмного результату навчання, орієнтованого на оволодіння інноваційними технологіями та надання облікової інформації для потреб управління бізнесом, що значно б підвищило конкурентоспроможність випускників.

Стейкхолдер, член робочої групи та здобувачі освіти відмітили переваги та особливості ОПП “Облік і оподаткування”, а також висловили свої зауваження та рекомендації щодо її удосконалення, які будуть враховані в оновленій редакції програми.

  


Співпраця з ТзОВ «Склоресурс.»

Згідно навчальної програми та договору про співпрацю з ТзОВ «Склоресурс.» здобувачі освіти ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» 24 групи спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з викладачем дисципліни «Вступ до фаху» Перміновою С.В. отримали унікальну можливість ознайомитися з роботою даного підприємства під час заняття-екскурсії. Запрошення відкриває двері до реального виробничого процесу, де теорія об’єднується з практикою, дозволяючи студентам побачити власними очима, як працюють високотехнологічні системи в реальному середовищі. Основним напрямком діяльності ТзОВ «Склоресурс.» є виробництво склопакетів. На підприємстві встановлена високопродуктивна лінія з виробництва одно- і двокамерних склопакетів різної товщини з використанням не тільки звичайного флоат-скла, але й енергозберігаючого (з м’яким покриттям), тонованого, рефлекторного, триплексу та гартованого скла. Технічне оснащення цеху дозволяє виготовляти склопакети складних геометричних форм та конструкцій, а також розміщувати декоративну розкладку різної конфігурації. Одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії є архітектурне засклення фасадів. Надзвичайно цікава розповідь начальника виробництва Володимира Турянського супроводжувалася детальним оглядом усіх етапів процесу виробництва склопакетів, починаючи від автоматизованих ліній виробництва до високоточних контрольних систем.Важливим аспектом цієї екскурсії була можливість студентам на практиці застосувати свої знання, що були отримані на лекціях та в аудиторіях. Вони отримали шанс спостерігати, як їхні теоретичні уявлення втілюються в реальних робочих процесах і як вони взаємодіють з іншими аспектами виробництва.

 

 


Робоча зустріч здобувачів освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

«Проблема сплати податків та поповнення скарбниці, як і раніше залишається актуальною для держави і для працівників податкових служб,» – наголосив у своїй розповіді начальник Тлумацької державної податкової інспекції Головного управління ДПС в Івано- Франківській області Микола Михайлович Іванішин», виступаючи перед студентами спеціальності 071 „Облік і оподаткування” студенти 31 групи разом з викладачем дисципліни „Податкова система “
Олійник М.М. зацікавлено слухали розповідь про сучасні тенденції розвитку податкової системи, обов’язки працівників інспекції, актуальні проблеми, які стоять перед працівниками на даний час.
У сучасних умовах важлива роль у податковій роботі відводиться податковому консультуванню. Кожен платник податків має право звернутися до інспекції для отримання консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства. Микола Михайлович також зосередив увагу на питаннях податкової дисципліни, роботи електронних сервісів і застосунків.
Було підкреслено, що отримані знання допоможуть майбутнім спеціалістам вільно орієнтуватися у податковій сфері, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються у податковій політиці зрозуміти сутність і тенденції розвитку податкових відносин.
Розмова вийшла теплою, зацікавленою з обох сторін, із запитаннями і змістовними відповідями, Як підсумок, студенти усвідомили щоб бути в цивілізованому суспільстві треба своєчасно і в повному об’ємі сплачувати податки.

Майстер-клас для здобувачів освіти ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП”

В рамках циклу «Майстер-клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4-го року навчання спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології», відбулась чергова зустріч із потенційними роботодавцями. Цього разу для студентів  відбувся тренінг на тему «Встановлення програмного забезпечення лінії CMS». Майстер-клас було організовано  ТзОВ  “Пламет-Захід”.

Програма курсу була розрахована на теоретичну і практичну підготовку студентів. В процесі майстер-класу була розвинута теми: порядок інсталяції і структура середовища програмування та його компоненти. Конфігурування аналогових входів ПЛК.

Майстер-клас відбувся в офлайн та онлайн форматах, а місцем його проведення став виробничий цех підприємства.

Майстер-клас для студентів провів  Афгас Ефкан, який  розповів про те, як правильно налагоджувати станки CMS з мікропроцесорним керуванням, за допомогою програмного середовища “CMS-cut”. Cтуденти змогли практично застосувати здобуті навички. Наприкінці майстер-класу студенти мали можливість поставити питання лектору, дізнатися про особливості діяльності фірми CMS в Україні, а також про вимоги щодо проходження виробничої практики в даній сфері.


Знання, закріплені на практиці, не забувають
Наскільки б не були цікавими лекційні заняття, скільки б не застосовували інтерактивних засобів на парах, але розуміння важливості своєї професії та заради чого студенти опановують навички приходить у момент, коли студенти потрапляють на справжнє підприємство чи інше середовище для свого майбутнього працевлаштування, і добре, коли це відбувається ще під час навчання і студент може оцінити, наскільки ця спеціальність їм імпонує та які навички бажано вдосконалювати на заняттях, щоб в майбутньому стати жаданим спеціалістом та експертом у своїй галузі.
Саме тому студенти 44 групи на чолі з своїм викладачем Боднарчуком Віктором Романовичем регулярно проводять екскурсії та практичні заняття на реальних підприємствах, щоб вони могли отримували важливі практичні знання, звикали до масштабів виробництва, навчалися діяти в екстрених ситуаціях та розуміли свою важливість, як інженерів з автоматизації, у житті підприємства. Однією з таких поїздок стало практичне заняття на базі компанії ТОВ “ПЛАМЕТ ЗАХІД”, де студенти змогли попрацювати в тандемі з кваліфікованими спеціалістами своєї галузі, вивчити технологічні процеси із середини та розбавити студентські будні реальними виїздами на об’єкт.
Навчання може і має бути корисним та цікавим, якщо викладачі бачать бажання в очах своїх студентів.
   

 З метою покращення та наповнення освітньо – професійних програм інноваційним змістом у ВСП « Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» відбулася зустріч – обговорення зі студентами. Під час презентації програм здобувачі освіти ознайомились із компетентностями спеціальностей , проаналізували програмні результати навчання . Особлива увага була приділена вибору освітніх компонентів , логічною послідовністю їх виконання, що відповідають їхнім індивідуальним інтересам та кар’єрним цілям. Також на зустрічі розглядалися питання пов’язані з критеріями оцінювання та організацією практичної підготовки .


Екскурсія здобувачів освіти-фінансистів до АТ КБ «Приватбанк»

10 жовтня 2023 року, в рамках ініційованої Національним банком України інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству, проведена екскурсія до Івано-Франківського відділення №32 АТ КБ ПриватБанк у м. Тлумач для здобувачів освіти групи 32. Метою було ознайомлення із економічними, соціальними та правовими умовами для здійснення банківської діяльності, основними вимогами до сучасних інформаційних систем і технологій, сучасними банківськими продуктами та послугами, підвищення фінансової грамотності здобувачів освіти для запобігання шахрайству у сфері платіжних послуг.
Здобувачів освіти зустріла керуюча відділення Романюк Лілія Петрівна, яка ознайомила гостей з історією ПриватБанку – найбільшого за розмірами активів українського банку і лідера роздрібного банківського ринку України, який був створений ще у 1992 році та його інноваційними продуктами. Надзвичайно корисною для сьогоднішніх третьокурсників була інформація про актуальні вакансії та можливість пройти онлайн-практику в ПриватБанку, за результатами якої найкращих практикантів зараховують до кадрового резерву банку. Провідні фахівці відділення Ільницька Марія Василівна, Самборська Іванна Михайлівна та Хоркава Ірина Василівна розповіли студентам про можливості кредитування, особливості депозитних операцій, способи заощадження та нагромадження коштів, поділились досвідом, як не потрапити на гачок фінансових шахраїв, ознайомили з різними видами банківських та карткових рахунків, їх характеристиками, процесами збору, реєстрації, передачі, оброблення, збереження та актуалізації даних для вирішення завдань управління банківською діяльністю, основними засобами захисту електронних документів і електронних платежів. Працівники банку надали вичерпні, професійні відповіді на запитання студентів.
Відрадним є те, усі працівники відділення є випускниками коледжу і навчальний заклад гордиться ними.
Висловлюємо щиру подяку персоналу банку за проведену екскурсію, змістовну розповідь і бажаємо їм подальшого розвитку та успіху на ринку фінансових послуг.
Сподіваємося, що отримані під час екскурсії знання, підвищать зацікавленість здобувачів освіти у постійному удосконаленні своїх фінансових навиків та вмінь, покращать їх фінансову обізнаність.
Маємо надію, що і подальша співпраця з відділенням АТ КБ «Приватбанк» буде сприяти формуванню практичних вмінь та навичок майбутніх спеціалістів.

Любов КРИЖАНІВСЬКА, викладач фінансових дисциплін


Захист звітів виробничої практики здобувачів освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

У ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП ” відбувся захист щоденників-звітів з виробничої практики здобувачами освіти ІІІ курсу 31 групи, спеціальності «Облік і оподаткування», в присутності заступника директора з начальної роботи Федоришин Г.В., голови циклової комісії обліку, фінансів, підприємництва – Неміш Ю.В. та викладача облікових дисциплін – Дуди Г.Б.
      Згідно з графіком навчального процесу здобувачі освіти ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 24 травня по 13 червня 2023 року проходили виробничу практику, яка є завершальним етапом підготовки майбутнього фахівця, а також невід’ємною складовою практичної підготовки фахових молодших бакалаврів. Головною метою виробничої практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами та формами організації обліку, формування професійних навичок та вмінь до прийняття самостійних рішень, поповнення знань та їх застосування в практичній діяльності на штатних посадах.
      Основними базами практики виступили :ТОВ«Склоресурс», ФГ «Водолій -55», Івано-франківська філія УЦЕСР, Аудиторська компанія «Вектор Аудиту».
      Сподіваємось, що знання та навички, отримані здобувачами освіти під час проходження виробничої практики, стануть у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Керівник практики,
викладач облікових дисциплін
Галина ДУДА


Вітаємо студентів- фінансистів з успішним проходженням виробничої практики в АТ КБ “ПриватБанк”!

     Виробнича практика для здобувачів освіти – це обов’язковий елемент навчання, який забезпечує легкий перехід від теорії до практики. АТ КБ “ПриватБанк” на протязі кількох років пропонує студентам таку можливість. За традицією студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 24 травня по 13 червня проходили виробничу практику в Івано-Франківському відділенні №32 АТ КБ “ПриватБанку”.
     Керівник відділення Романюк Лілія Петрівна на початку роботи ознайомила студентів з умовами проходження інноваційної онлайн-практики у АТ КБ “ПриватБанку”, можливістю дізнатися, як надаються банківські послуги, як можна отримати реальні знання та навички якісного обслуговування клієнтів, а в майбутньому – роботу в найбільш інноваційному банку України. Під час бесіди Лілія Петрівна звернула увагу здобувачів освіти на умови конкурентоспроможності та можливості кар’єрного росту їх як майбутніх фахівців, наголосила на перевагах дистанційного навчання у процесі проходження онлайн-практики.

      Здобувачі освіти мали можливість ознайомитися із структурою та специфікою роботи відділення по обслуговуванню клієнтів. Поряд із цим, зареєструвавшись на сайті банку, вивчили і склали 10 теоретичних модулів та виконали 2 практичні завдання. За результатами успішного проходження практики кожен отримав іменний сертифікат зі спеціалізацією і набраними балами, кращі студенти-практиканти були зараховані до кадрового резерву АТ КБ “ПриватБанку”.
     Впровадження онлайн-практики для студентів сприяє підвищенню фінансової освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій, формує навички дослідницького, пошукового характеру, розвиває практичні компетентності на основі використання знань, а зростання конкурентоспроможності випускників на ринку праці покращує можливість їх працевлаштування.
     Студентські роки всі називають найкращими. Проте зараз студентська пора – це не тільки молодість і розваги, але й безліч можливостей для реалізації себе і своїх талантів в умовах нелегких викликів сьогодення.

Керівник практики, викладач фінансових дисциплін
Любов КРИЖАНІВСЬКА


Пізнавальна екскурсія на завод “Промприлад.Реновація”

 28 квітня 2023р. проведено заняття-екскурсію для здобувачів освіти 2-3 курсу за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” разом із викладачем Максимчук Тетяною Миколаївною на заводі Промприлад який знаходиться у місті Івано-франківськ. “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” – інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти. Це проект із сфери імпакт-інвестування, де інвестори одночасно вкладають в соціальний вплив на регіон та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів. Метою проведення заняття-екскурсії є удосконалення навичок комунікацій з людьми, знайомство з цікавим проектом. “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” продемонструвала майбутнім підприємцям що Івано-Франківськ є сучасною платформою для розвитку соціальних ініціатив, інноваційної економіки. Студенти ознайомились з унікальним підходом до соціального підприємництва і за відгуками були вражені унікальним проектом. Під час пізнавальної екскурсії студенти ознайомилися з офісними просторими лабораторіями, майстернями , виставковим та розважальним центром. Промприлад розмістив 16 функцій які удосконалюють всі напрямки місії проекту: танцювальна школа, бар-зона, конференц- зал, центр робототехніки, офіси та коворкінг, дитячий центр, крафтова майстерня, мультимедіалабораторія, виставковий зал,центр урбаністики, офіс інвестицій міськради, ці всі функції демонструють важливість взаємодії у таких поняттях як “Громада-бізнес-влада” тобто утворюють такий соціальний трикутник. Така пізнавальна екскурсія потрібна для молодих людей щоб вони зрозуміли що розвиватись і реалізовувати свої інноваційні ідеї можна “тут і зараз ” адже для цього є всі умови. Адміністрація фахового коледжу ЛНУП бажає студентам самореалізації, креативності та бути успішними, чесними людьми. Заводу “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” бажаємо побільше залучених інвесторів та реалізації інноваційного проекту як найшвидше!!!!!


Навчальна практика з дисципліни “Комерційна діяльність”

27 квітня 2023 р.у межах навчальної практики з дисципліни “Комерційна діяльність ” студенти 3 курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” разом із викладачем Максимчук Тетяною Миколаївною відвідали магазин “Наш Край” який знаходиться в м.Тлумач. Керуюча магазину -Уляна Байдюк ознайомила здобувачів освіти з специфікою роботи в магазині, дотримання правил роботи згідно нормативних документів. Для закріплення знань з дисципліни “Комерційна діяльність ” студенти ознайомилися з історією розвитку торгового підприємства його структурою, системою управління, особливостями підбору та внутрішніми вимогами до персоналу. Під час заняття-екскурсії студентам було представлено сучасні підходи до розробки стратегії підприємства, логістики, контролю якості продовольчих і непродовольчих товарів та обслуговування клієнтів. Адміністрація і студенти коледжу вдячні керівництву підприємства за надану можливість проведення пізнавальної екскурсії і сподіваємось на подальшу співпрацю!


Екскурсія до Тлумацького районного суду

09 травня 2023 року до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області завітали студенти Тлумацького коледжу Львівського національного університету природокористування в супроводі педагога Петра СЕРЕМЧУКА.
     На вході до приміщення суду студентів коледжу зустріли представники Служби судової охорони. Вони продемонстрували як працює ручний металошукач. Студенти з цікавістю спостерігали за процедурою особистого огляду.
    Голова суду Уляна ЛУКОВКІНА та керівник апарату суду Леся ГРАБОВЕЦЬКА в доступній для студентів формі розповіли про роль суду у житті країни, про завдання, які покладені на судову гілку влади, про те, як організовуються та проводяться судові засідання, хто у них приймає участь, які права мають сторони та як ухвалюються рішення.
     Консультантом Тлумацького районного суду Івано-Франківської області Світланою КРУХОВСЬКОЮ проведено екскурсію приміщенням суду для студентів Тлумацького коледжу Львівського національного університету природокористування. Студенти мали можливість оглянути робочі кабінети, ознайомитися із роботою працівників апарату суду, залами судових засідань, архіву та канцелярії, конвойної кімнати.
     Далі студентів запросили до зали судового засідання, де вони мали можливість бути присутніми на розгляді кримінального провадження під головуванням судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області Лілії МОТРУК.
      По закінченні екскурсії гості отримали приємний бонус. Їм дозволили посидіти у суддівських кріслах, щоб відчути себе у ролі справжніх суддів.
Сподіваємось, що наша екскурсія запам’ятається студентам надовго, а можливо, когось і спонукатиме розвиватись у напрямку юриспруденції та в майбутньому обрати шлях служителів Феміди. 


     13 березня 2023року у межах вивчення дисципліни “Вступ до фаху” студенти 2 курсу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” разом із викладачем Юлією Неміш відвідали відділення Ощадбанку в м.Тлумач.

     Керуюча відділенням – Тетяна Поляниця, ознайомила здобувачів фахової передвищої освіти з специфікою роботи та з вимогами, які висуваються до банківських працівників. Вказала на перспективи для студентів в «Ощадбанку». Це насамперед розгалужена мережа відділень по області, молодий колектив, який постійно розвивається.

“Ощадбанк створює комфортні умови для саморозвитку кожного працівника – є багато внутрішніх навчальних програм, курсів та тренінгів” – наголосила Тетяна Поляниця.

     Представники банку – співробітники презентували сучасні банківські технології сектором самообслуговування, а також ознайомили з новітніми цифровими додатками. Окремо були висвітлені мотивації кар’єрних можливостей у банку.

     Зустріч пройшла в діловій атмосфері, студенти отримала вичерпні відповіді на численні запитання та хорошу мотивацію також мали можливість поспілкуватися з випускниками коледжу попередніх років, які сьогодні являються працівниками банку (Дранчук РусланаМар’яна Падляк, Олійник Ірина, Карпик Марта)

     P.S. Керуюча відділенням «Ощадбанку» Тетяна Поляниця – випускниця Тлумацького коледжу.