ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» здійснюється Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (із змінами), Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII (із змінами) та Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування».

Практична підготовка є невід’ємною складовою підготовки фахових молодших бакалаврів і проводиться шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях (базах практики) згідно з укладеними коледжем договорами або у структурних підрозділах коледжу, що забезпечують практичну підготовку.

Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття практичного досвіду, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, пристроями і технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності, професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах.

Види та обсяги практичної підготовки визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахових молодших бакалаврів, що відображається в навчальних планах і графіках освітнього процесу.

Основні завдання коледжу з питань практичної підготовки: 

  • укладання договорів на проведення практики з базами (установи, організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правової належності);

спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу здобувачів освіти різних спеціальностей на бази практики;

  • контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
  • організація конференцій за результатами практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.

ДОКУМЕНТИ НА ПРАКТИКУ

Договір про співпрацю (зразок)

Договір на практику (зразок)

Направлення (зразок)

Щоденник практики

Укладені договори


 СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ

Основні завдання закладу освіти з питань працевлаштування:

 – налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та здобувачів освіти;

 – надання інформації випускникам та здобувачам освіти коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);

 – формування бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для здобувачів освіти та випускників.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення про практичну підготовку здобувачів освіти
Положення про стейкхолдерів
Закон про фахову передвищу освіту
Методичні вказівки щодо проходження виробничої (переддипломної) практики

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ

Опитувальник випускників коледжу


ПОРАДНИК З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Рекомендації щодо створення резюме

Поради як пройти співбесіду


ОНЛАЙН-РЕСУРСИ ДЛЯ ПОШУКУ РОБОТИ

Єдиний портал вакансій: 

https://is.gd/bnJrax

Робота в Україні:

https://jobs.ua/

HR центр Прикарпаття Робота в Івано-Франківську та області:

https://is.gd/KyR06r

«Шукаємо роботу разом!» :

https://is.gd/f3mhf4

Вакансії ТОВ «Епіцентр К» в Івано-Франківську:

https://epicentrk.ua/ua/info/vakansyy/ivano-frankivsk/

Робота в Івано-Франківську:

https://www.work.ua/jobs-ivano-frankivsk/

http://surl.li/ugttw


Заняття-екскурсія на заводі “Пламет-Захід”

✅3 квітня 2024 року студенти 24 групи спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» разом з викладачем дисципліни «Вступ до фаху» Перміновою С.В. мали унікальну можливість провести заняття-екскурсію на завод “Пламет-Захід” – одне з найсучасніших підприємств з виробництва металоконструкцій🪟 в Україні.
🤝Підприємство «Пламет-Захід» є одним з основних партнерів коледжу в рамках спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Представники підприємства беруть участь у розробці навчальних програм, проводять спільні навчальні заходи та надають студентам можливість проходження практики.
☝️Під час заняття студенти:
• ознайомилися з новітніми технологіями та обладнанням, що використовується на заводі;
• спостерігали за процесом виготовлення металоконструкцій, від проектування до монтажу;
• спілкувалися з фахівцями заводу та отримали відповіді на свої запитання.
💫Це була не просто екскурсія, а справжня подорож у світ інновацій та передових технологій!
  

Налагодження зв’язків зі стейкхолдерами

На налагодження зв’язків зі стейкхолдерами часто впливає взаємодія компанії з різними зацікавленими сторонами, такими як клієнти, партнери, акціонери, співробітники та громадські організації. З метою побудови успішних відносин зі стейкхолдерами важливо чітко визначити їх очікування, активно слухати їхній фідбек, враховувати їхні потреби та дотримуватися принципів відкритості та взаєморозуміння. Крім того, ефективне спілкування зі стейкхолдерами включає в себе вчасну інформаційну звітність, активне управління ризиками та виявлення можливостей для спільної співпраці .
26 .03.2024р. здобувачі освіти ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” мали можливість відвідати підприємство “Агроекотехнології” по переробці овочів та фруктів яке знаходиться в селі Олеша , директором підприємства є Романенко Наталія Григорівна. Слід відмітити що пані Наталія інформаційно та доступно ознаймила з процесом виробництва сухофруктів !🌿
Підприємництво на виробництві сухофруктів – це не лише процес виробництва, але й справжнє мистецтво перетворення свіжих фруктів у смачні та корисні сушені джерела вітамінів.
🍎 Початок екскурсії – з обрання найсвіжіших фруктів від місцевих фермерів. Тут студенти дізналися про важливість вибору якісної сировини та його вплив на кінцевий продукт.
🔥 Наступний етап – процес сушіння. Це справжня наука та технологія, де кожна деталь має значення для збереження смаку та корисних властивостей фруктів.
🌟 Після сушіння ми побачили, як проводиться сортування та упаковка продукції, готової до відправлення на полиці магазинів.
👩‍🔬 Наталія Григорівна розповідала про інноваційні методи збереження якості та розвитку підприємства в умовах конкурентного ринку.🎓✨ Також під час екскурсії було обговорено ОПП спеціальності Підприємництво, торгіля та біржова діяльність” 🚀 з директором підприємства. Унікальна освітня програма розроблена з урахуванням потреб та очікувань різних зацікавлених сторін, тому думка стейхолдерів надзвичайно важлива для нас.Під час дискусії були підняті такі питання для студентів, викладачів, підприємців: …
📚 Студенти: Чи відповідає програма сучасним вимогам та потребам ринку праці? Що б ви хотіли б побачити в програмі, щоб підготуватися до успішної кар’єри в сфері підприємництва?
👨‍🏫 Викладачі та дослідники: Які аспекти програми можна покращити для забезпечення якісного навчання та дослідницької роботи? Які нові теми або методи навчання можуть бути важливими для підготовки майбутніх підприємців?
💼 Практикуючі підприємці та партнери: Які навички та знання ви вважаєте найбільш важливими для успішної підприємницької діяльності? Як підготовлений студент, що завершив цю програму, може стати цінним для вашого бізнесу?
Нехай ця співпраця та обговорення таких актуальних питань стане поштовхом для створення ще кращої та
більше ефективнішої освітньої програми, що відповідає потребам сучасного світу підприємництва!!!!🎓✨
  

Обговорення проєктів освітньо-професійних програм ОПП “Облік і оподаткування” та ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”

ВДОСКОНАЛЮЄМО ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ У СПІВПРАЦІ З СТЕЙХОЛДЕРАМИ – КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «УСПІХ»
14.03.2024 року здобувачі освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» під керівництвом Неміш Ю.В., Дуди Г.Б. та Стахурської М.В. відвідали консалтингову компанію «Успіх».
💯💥 Ця компанія є потужним консультаційним центром з питань управлінського консалтингу, аутсорсингу бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту, оподаткування, юридичних та HR послуг та вважається лідером ринку консалтингових послуг у Івано-Франківській області.
⚡🔥В форматі круглого столу за участі учасників відбулося обговорення проєктів освітньо-професійних програм ОПП “Облік і оподаткування” та ОПП “Фінанси, банківська справа та страхування”.
✅Голова циклової комісії обліку, фінансів та підприємництва Юлія НЕМІШ висловила подяку всім учасникам, представили проєкти освітньо-професійних програм, ознайомили із основними компонентами, що забезпечують здобуття програмних результатів здобувачами освіти.
✅Галина ДУДА донесли інформацію про коригування ОПП в частині освітніхкомпонентів, збільшення вибіркових компонентів з метою кращої підтримки індивідуальної освітньої траєкторії.
✅У процесі дисткусії Марія СТАХУРСЬКА підкреслила, що здобувачі освіти матимуть змогу отримати належну теоретичну та спеціальну практичну підготовку завдяки збалансовано підібраним освітнім компонентам, як обов’язковим, так і вибірковим.
📚👍Обговорення та міні-тренінг для здобувачів освіти в офісі компанії провела директор ОЛЬГА ІВАНІВНА ФЕДОРИШИН, яка поділилася із здобувачами освіти секретами успішного аутсорсингу та особливостями подання грантових заявок. Спілкуючись здобувачі освіти змогли дізнатись більше про особливості роботи, кар’єрні перспективи, цінність професійного фахівця.
💯 Особливу увагу під час обговорення було приділено основному фокусу освітніх програм зосереджений на формуванні ґрунтовних знань у сфері обліку та оподаткування, а також здатність їх застосування у практичній діяльності.
🤝За результатами обговорення членами робочої групи було вирішено, що з метою більшої практичної спрямованості навчання в найближчій перспективі заплановано проведення стейкхолдерами гостьових онлайн-лекцій, підписано договір про співпрацю.
👏😊Дякуємо директору та працівникам компанії за високий рівень навчання та здатність перетворювати рутинну роботу на мистецтво.


Навчальна екскурсія до АТБ-Маркет м.Тлумач

12 березня 2024 р. студенти спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» мали можливість відвідати АТБ-Маркет м.Тлумач.
Керуючий магазином Юрій Романюк розповів історію створення, структуру та специфіку роботи найбільшої української мережі супермаркетів. Корпорація «АТБ» – це об’єднання великих українських компаній, що здійснюють свою діяльність у таких сферах бізнесу як управління активами, роздрібна торгівля, виробництво та продаж товарних продуктів, надання послуг у сфері спорту і відпочинку.
Юрій Степанович ознайомив здобувачів освіти з логістикою, організацією торгового процесу та посадовими обов’язками товарознавця та продавця-консультанта.
Навчальна екскурсія була пізнавальною, адже студентам-випускникам було цікаво довідатись про вакансії та умови праці в мережі «АТБ» в Івано-Франківській області.
Важливу роль у процесі підготовки якісних фахівців відіграє співпраця зі стейкхолдерами, які беруть участь у обговоренні освітніх програм та дають практичні поради здобувачам освіти та викладачам коледжу.
Студенти та викладачі коледжу висловлюють щиру подяку керівництву та персоналу підприємства за чудову пізнавальну екскурсію та бажають подальшого успіху на ринку України.

  


Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу

Залучення стейкхолдерів до освітнього процесу є невід’ємною складовою якісної підготовки сучасних фахівців. Для студентів 3 курсу, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік та оподаткування» на базі Консалтингова компанія LOZINSKA CONSULTING GROUP  у рамках вивчення дисципліни “Фінанси підприємств” було проведено лекцію-диспут на тему: “Грошові надходження підприємств ”.
      Директор консалтингової компанії Любов Лозінська змістовно та доступно розповіла про основні аспекти роботи консалтингової компанії, детально зупинилася на усіх етапах роботи компанії та обслуговування підприємств, наголосила на важливості контролю, який здійснюють працівники.  Керівник консалтингової компанії ознайомила здобувачів освіти із  структурою управління, зупинилася на основних функціях компанії, послугах та особливостях роботи в умовах воєнного стану.
      Студенти цікавилися, як практично здійснюється ведення фінансової звітності підприємств які обслуговує їхня компанія, за допомогою яких програм забезпечується дистанційне обслуговування клієнтів. Здобувачі освіти запитували про вимоги до претендентів, які бажають працювати в даній консалтинговій компанії. Любов Дмитрівна окреслила основні компетентності, якими повинні володіти майбутні фахівці.
      Щиро дякуємо директору консалтингової компанії Любов Лозінській за цікаву,  змістовну лекцію-диспут, яка допомогла ознайомити здобувачів освіти із діяльністю даної установи!

     


Залучення стейкхолдера до обговорення ОПП 071 “Облік і оподаткування”

З метою налагодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося виїзне обговорення ОПП “Облік і оподаткування”, яка реалізується на спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП”, у якому взяли участь:

-стейкхолдер Ігор ГОРДІЙЧУК (директор ТОВ “ШТЕРН АГРО”, Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ( гол.бух. ТОВ “ШТЕРН АГРО”);

-здобувачі освіти  спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;

-член робочої групи Галина ДУДА.

Директор підприємства Ігор ГОРДІЙЧУК розповів історію створення підприємства та ознайомив із специфікою роботи та його матеріально-технічною базою.

Головний бухгалтер Наталія ПЕТРУШИНСЬКА ознайомила здобувачів освіти з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві, автоматизованою програмою ведення бухгалтерського обліку «Афіна» та відмітила, що для майбутніх фахівців з обліку і оподаткування надзвичайно важливим є знання плану рахунків бухгалтерського обліку та практичні навики роботи у сучасних комп’ютерних програмах для ведення бухгалтерського обліку. Тому для покращення освітньої програми з огляду на цифрову трансформацію, формування і розвиток новітніх суспільних відносин доречним, було б посилення формування програмного результату навчання, орієнтованого на оволодіння інноваційними технологіями та надання облікової інформації для потреб управління бізнесом, що значно б підвищило конкурентоспроможність випускників.

Стейкхолдер, член робочої групи та здобувачі освіти відмітили переваги та особливості ОПП “Облік і оподаткування”, а також висловили свої зауваження та рекомендації щодо її удосконалення, які будуть враховані в оновленій редакції програми.

  


Співпраця з ТзОВ «Склоресурс.»

Згідно навчальної програми та договору про співпрацю з ТзОВ «Склоресурс.» здобувачі освіти ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» 24 групи спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» з викладачем дисципліни «Вступ до фаху» Перміновою С.В. отримали унікальну можливість ознайомитися з роботою даного підприємства під час заняття-екскурсії. Запрошення відкриває двері до реального виробничого процесу, де теорія об’єднується з практикою, дозволяючи студентам побачити власними очима, як працюють високотехнологічні системи в реальному середовищі. Основним напрямком діяльності ТзОВ «Склоресурс.» є виробництво склопакетів. На підприємстві встановлена високопродуктивна лінія з виробництва одно- і двокамерних склопакетів різної товщини з використанням не тільки звичайного флоат-скла, але й енергозберігаючого (з м’яким покриттям), тонованого, рефлекторного, триплексу та гартованого скла. Технічне оснащення цеху дозволяє виготовляти склопакети складних геометричних форм та конструкцій, а також розміщувати декоративну розкладку різної конфігурації. Одним з пріоритетних напрямків діяльності компанії є архітектурне засклення фасадів. Надзвичайно цікава розповідь начальника виробництва Володимира Турянського супроводжувалася детальним оглядом усіх етапів процесу виробництва склопакетів, починаючи від автоматизованих ліній виробництва до високоточних контрольних систем.Важливим аспектом цієї екскурсії була можливість студентам на практиці застосувати свої знання, що були отримані на лекціях та в аудиторіях. Вони отримали шанс спостерігати, як їхні теоретичні уявлення втілюються в реальних робочих процесах і як вони взаємодіють з іншими аспектами виробництва.

 

 


Робоча зустріч здобувачів освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

«Проблема сплати податків та поповнення скарбниці, як і раніше залишається актуальною для держави і для працівників податкових служб,» – наголосив у своїй розповіді начальник Тлумацької державної податкової інспекції Головного управління ДПС в Івано- Франківській області Микола Михайлович Іванішин», виступаючи перед студентами спеціальності 071 „Облік і оподаткування” студенти 31 групи разом з викладачем дисципліни „Податкова система “
Олійник М.М. зацікавлено слухали розповідь про сучасні тенденції розвитку податкової системи, обов’язки працівників інспекції, актуальні проблеми, які стоять перед працівниками на даний час.
У сучасних умовах важлива роль у податковій роботі відводиться податковому консультуванню. Кожен платник податків має право звернутися до інспекції для отримання консультації з питань практичного застосування норм податкового законодавства. Микола Михайлович також зосередив увагу на питаннях податкової дисципліни, роботи електронних сервісів і застосунків.
Було підкреслено, що отримані знання допоможуть майбутнім спеціалістам вільно орієнтуватися у податковій сфері, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються у податковій політиці зрозуміти сутність і тенденції розвитку податкових відносин.
Розмова вийшла теплою, зацікавленою з обох сторін, із запитаннями і змістовними відповідями, Як підсумок, студенти усвідомили щоб бути в цивілізованому суспільстві треба своєчасно і в повному об’ємі сплачувати податки.

Майстер-клас для здобувачів освіти ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП”

В рамках циклу «Майстер-клас» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 4-го року навчання спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології», відбулась чергова зустріч із потенційними роботодавцями. Цього разу для студентів  відбувся тренінг на тему «Встановлення програмного забезпечення лінії CMS». Майстер-клас було організовано  ТзОВ  “Пламет-Захід”.

Програма курсу була розрахована на теоретичну і практичну підготовку студентів. В процесі майстер-класу була розвинута теми: порядок інсталяції і структура середовища програмування та його компоненти. Конфігурування аналогових входів ПЛК.

Майстер-клас відбувся в офлайн та онлайн форматах, а місцем його проведення став виробничий цех підприємства.

Майстер-клас для студентів провів  Афгас Ефкан, який  розповів про те, як правильно налагоджувати станки CMS з мікропроцесорним керуванням, за допомогою програмного середовища “CMS-cut”. Cтуденти змогли практично застосувати здобуті навички. Наприкінці майстер-класу студенти мали можливість поставити питання лектору, дізнатися про особливості діяльності фірми CMS в Україні, а також про вимоги щодо проходження виробничої практики в даній сфері.


Знання, закріплені на практиці, не забувають
Наскільки б не були цікавими лекційні заняття, скільки б не застосовували інтерактивних засобів на парах, але розуміння важливості своєї професії та заради чого студенти опановують навички приходить у момент, коли студенти потрапляють на справжнє підприємство чи інше середовище для свого майбутнього працевлаштування, і добре, коли це відбувається ще під час навчання і студент може оцінити, наскільки ця спеціальність їм імпонує та які навички бажано вдосконалювати на заняттях, щоб в майбутньому стати жаданим спеціалістом та експертом у своїй галузі.
Саме тому студенти 44 групи на чолі з своїм викладачем Боднарчуком Віктором Романовичем регулярно проводять екскурсії та практичні заняття на реальних підприємствах, щоб вони могли отримували важливі практичні знання, звикали до масштабів виробництва, навчалися діяти в екстрених ситуаціях та розуміли свою важливість, як інженерів з автоматизації, у житті підприємства. Однією з таких поїздок стало практичне заняття на базі компанії ТОВ “ПЛАМЕТ ЗАХІД”, де студенти змогли попрацювати в тандемі з кваліфікованими спеціалістами своєї галузі, вивчити технологічні процеси із середини та розбавити студентські будні реальними виїздами на об’єкт.
Навчання може і має бути корисним та цікавим, якщо викладачі бачать бажання в очах своїх студентів.
   

 З метою покращення та наповнення освітньо – професійних програм інноваційним змістом у ВСП « Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» відбулася зустріч – обговорення зі студентами. Під час презентації програм здобувачі освіти ознайомились із компетентностями спеціальностей , проаналізували програмні результати навчання . Особлива увага була приділена вибору освітніх компонентів , логічною послідовністю їх виконання, що відповідають їхнім індивідуальним інтересам та кар’єрним цілям. Також на зустрічі розглядалися питання пов’язані з критеріями оцінювання та організацією практичної підготовки .


Екскурсія здобувачів освіти-фінансистів до АТ КБ «Приватбанк»

10 жовтня 2023 року, в рамках ініційованої Національним банком України інформаційної кампанії з протидії платіжному шахрайству, проведена екскурсія до Івано-Франківського відділення №32 АТ КБ ПриватБанк у м. Тлумач для здобувачів освіти групи 32. Метою було ознайомлення із економічними, соціальними та правовими умовами для здійснення банківської діяльності, основними вимогами до сучасних інформаційних систем і технологій, сучасними банківськими продуктами та послугами, підвищення фінансової грамотності здобувачів освіти для запобігання шахрайству у сфері платіжних послуг.
Здобувачів освіти зустріла керуюча відділення Романюк Лілія Петрівна, яка ознайомила гостей з історією ПриватБанку – найбільшого за розмірами активів українського банку і лідера роздрібного банківського ринку України, який був створений ще у 1992 році та його інноваційними продуктами. Надзвичайно корисною для сьогоднішніх третьокурсників була інформація про актуальні вакансії та можливість пройти онлайн-практику в ПриватБанку, за результатами якої найкращих практикантів зараховують до кадрового резерву банку. Провідні фахівці відділення Ільницька Марія Василівна, Самборська Іванна Михайлівна та Хоркава Ірина Василівна розповіли студентам про можливості кредитування, особливості депозитних операцій, способи заощадження та нагромадження коштів, поділились досвідом, як не потрапити на гачок фінансових шахраїв, ознайомили з різними видами банківських та карткових рахунків, їх характеристиками, процесами збору, реєстрації, передачі, оброблення, збереження та актуалізації даних для вирішення завдань управління банківською діяльністю, основними засобами захисту електронних документів і електронних платежів. Працівники банку надали вичерпні, професійні відповіді на запитання студентів.
Відрадним є те, усі працівники відділення є випускниками коледжу і навчальний заклад гордиться ними.
Висловлюємо щиру подяку персоналу банку за проведену екскурсію, змістовну розповідь і бажаємо їм подальшого розвитку та успіху на ринку фінансових послуг.
Сподіваємося, що отримані під час екскурсії знання, підвищать зацікавленість здобувачів освіти у постійному удосконаленні своїх фінансових навиків та вмінь, покращать їх фінансову обізнаність.
Маємо надію, що і подальша співпраця з відділенням АТ КБ «Приватбанк» буде сприяти формуванню практичних вмінь та навичок майбутніх спеціалістів.

Любов КРИЖАНІВСЬКА, викладач фінансових дисциплін


Захист звітів виробничої практики здобувачів освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

У ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП ” відбувся захист щоденників-звітів з виробничої практики здобувачами освіти ІІІ курсу 31 групи, спеціальності «Облік і оподаткування», в присутності заступника директора з начальної роботи Федоришин Г.В., голови циклової комісії обліку, фінансів, підприємництва – Неміш Ю.В. та викладача облікових дисциплін – Дуди Г.Б.
      Згідно з графіком навчального процесу здобувачі освіти ІІІ курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з 24 травня по 13 червня 2023 року проходили виробничу практику, яка є завершальним етапом підготовки майбутнього фахівця, а також невід’ємною складовою практичної підготовки фахових молодших бакалаврів. Головною метою виробничої практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами та формами організації обліку, формування професійних навичок та вмінь до прийняття самостійних рішень, поповнення знань та їх застосування в практичній діяльності на штатних посадах.
      Основними базами практики виступили :ТОВ«Склоресурс», ФГ «Водолій -55», Івано-франківська філія УЦЕСР, Аудиторська компанія «Вектор Аудиту».
      Сподіваємось, що знання та навички, отримані здобувачами освіти під час проходження виробничої практики, стануть у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Керівник практики,
викладач облікових дисциплін
Галина ДУДА


Вітаємо студентів- фінансистів з успішним проходженням виробничої практики в АТ КБ “ПриватБанк”!

     Виробнича практика для здобувачів освіти – це обов’язковий елемент навчання, який забезпечує легкий перехід від теорії до практики. АТ КБ “ПриватБанк” на протязі кількох років пропонує студентам таку можливість. За традицією студенти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з 24 травня по 13 червня проходили виробничу практику в Івано-Франківському відділенні №32 АТ КБ “ПриватБанку”.
     Керівник відділення Романюк Лілія Петрівна на початку роботи ознайомила студентів з умовами проходження інноваційної онлайн-практики у АТ КБ “ПриватБанку”, можливістю дізнатися, як надаються банківські послуги, як можна отримати реальні знання та навички якісного обслуговування клієнтів, а в майбутньому – роботу в найбільш інноваційному банку України. Під час бесіди Лілія Петрівна звернула увагу здобувачів освіти на умови конкурентоспроможності та можливості кар’єрного росту їх як майбутніх фахівців, наголосила на перевагах дистанційного навчання у процесі проходження онлайн-практики.

      Здобувачі освіти мали можливість ознайомитися із структурою та специфікою роботи відділення по обслуговуванню клієнтів. Поряд із цим, зареєструвавшись на сайті банку, вивчили і склали 10 теоретичних модулів та виконали 2 практичні завдання. За результатами успішного проходження практики кожен отримав іменний сертифікат зі спеціалізацією і набраними балами, кращі студенти-практиканти були зараховані до кадрового резерву АТ КБ “ПриватБанку”.
     Впровадження онлайн-практики для студентів сприяє підвищенню фінансової освіти на основі використання сучасних інформаційних технологій, формує навички дослідницького, пошукового характеру, розвиває практичні компетентності на основі використання знань, а зростання конкурентоспроможності випускників на ринку праці покращує можливість їх працевлаштування.
     Студентські роки всі називають найкращими. Проте зараз студентська пора – це не тільки молодість і розваги, але й безліч можливостей для реалізації себе і своїх талантів в умовах нелегких викликів сьогодення.

Керівник практики, викладач фінансових дисциплін
Любов КРИЖАНІВСЬКА


Пізнавальна екскурсія на завод “Промприлад.Реновація”

 28 квітня 2023р. проведено заняття-екскурсію для здобувачів освіти 2-3 курсу за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” разом із викладачем Максимчук Тетяною Миколаївною на заводі Промприлад який знаходиться у місті Івано-франківськ. “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” – інноваційний центр на базі старого заводу, який працює на перетині чотирьох напрямків розвитку регіону: нової економіки та урбаністики, сучасного мистецтва та освіти. Це проект із сфери імпакт-інвестування, де інвестори одночасно вкладають в соціальний вплив на регіон та отримують повернення інвестицій у вигляді дивідендів. Метою проведення заняття-екскурсії є удосконалення навичок комунікацій з людьми, знайомство з цікавим проектом. “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” продемонструвала майбутнім підприємцям що Івано-Франківськ є сучасною платформою для розвитку соціальних ініціатив, інноваційної економіки. Студенти ознайомились з унікальним підходом до соціального підприємництва і за відгуками були вражені унікальним проектом. Під час пізнавальної екскурсії студенти ознайомилися з офісними просторими лабораторіями, майстернями , виставковим та розважальним центром. Промприлад розмістив 16 функцій які удосконалюють всі напрямки місії проекту: танцювальна школа, бар-зона, конференц- зал, центр робототехніки, офіси та коворкінг, дитячий центр, крафтова майстерня, мультимедіалабораторія, виставковий зал,центр урбаністики, офіс інвестицій міськради, ці всі функції демонструють важливість взаємодії у таких поняттях як “Громада-бізнес-влада” тобто утворюють такий соціальний трикутник. Така пізнавальна екскурсія потрібна для молодих людей щоб вони зрозуміли що розвиватись і реалізовувати свої інноваційні ідеї можна “тут і зараз ” адже для цього є всі умови. Адміністрація фахового коледжу ЛНУП бажає студентам самореалізації, креативності та бути успішними, чесними людьми. Заводу “ПРОМПРИЛАД. РЕНОВАЦІЯ” бажаємо побільше залучених інвесторів та реалізації інноваційного проекту як найшвидше!!!!!


Навчальна практика з дисципліни “Комерційна діяльність”

27 квітня 2023 р.у межах навчальної практики з дисципліни “Комерційна діяльність ” студенти 3 курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ” разом із викладачем Максимчук Тетяною Миколаївною відвідали магазин “Наш Край” який знаходиться в м.Тлумач. Керуюча магазину -Уляна Байдюк ознайомила здобувачів освіти з специфікою роботи в магазині, дотримання правил роботи згідно нормативних документів. Для закріплення знань з дисципліни “Комерційна діяльність ” студенти ознайомилися з історією розвитку торгового підприємства його структурою, системою управління, особливостями підбору та внутрішніми вимогами до персоналу. Під час заняття-екскурсії студентам було представлено сучасні підходи до розробки стратегії підприємства, логістики, контролю якості продовольчих і непродовольчих товарів та обслуговування клієнтів. Адміністрація і студенти коледжу вдячні керівництву підприємства за надану можливість проведення пізнавальної екскурсії і сподіваємось на подальшу співпрацю!


Екскурсія до Тлумацького районного суду

09 травня 2023 року до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області завітали студенти Тлумацького коледжу Львівського національного університету природокористування в супроводі педагога Петра СЕРЕМЧУКА.
     На вході до приміщення суду студентів коледжу зустріли представники Служби судової охорони. Вони продемонстрували як працює ручний металошукач. Студенти з цікавістю спостерігали за процедурою особистого огляду.
    Голова суду Уляна ЛУКОВКІНА та керівник апарату суду Леся ГРАБОВЕЦЬКА в доступній для студентів формі розповіли про роль суду у житті країни, про завдання, які покладені на судову гілку влади, про те, як організовуються та проводяться судові засідання, хто у них приймає участь, які права мають сторони та як ухвалюються рішення.
     Консультантом Тлумацького районного суду Івано-Франківської області Світланою КРУХОВСЬКОЮ проведено екскурсію приміщенням суду для студентів Тлумацького коледжу Львівського національного університету природокористування. Студенти мали можливість оглянути робочі кабінети, ознайомитися із роботою працівників апарату суду, залами судових засідань, архіву та канцелярії, конвойної кімнати.
     Далі студентів запросили до зали судового засідання, де вони мали можливість бути присутніми на розгляді кримінального провадження під головуванням судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області Лілії МОТРУК.
      По закінченні екскурсії гості отримали приємний бонус. Їм дозволили посидіти у суддівських кріслах, щоб відчути себе у ролі справжніх суддів.
Сподіваємось, що наша екскурсія запам’ятається студентам надовго, а можливо, когось і спонукатиме розвиватись у напрямку юриспруденції та в майбутньому обрати шлях служителів Феміди. 


     13 березня 2023року у межах вивчення дисципліни “Вступ до фаху” студенти 2 курсу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” разом із викладачем Юлією Неміш відвідали відділення Ощадбанку в м.Тлумач.

     Керуюча відділенням – Тетяна Поляниця, ознайомила здобувачів фахової передвищої освіти з специфікою роботи та з вимогами, які висуваються до банківських працівників. Вказала на перспективи для студентів в «Ощадбанку». Це насамперед розгалужена мережа відділень по області, молодий колектив, який постійно розвивається.

“Ощадбанк створює комфортні умови для саморозвитку кожного працівника – є багато внутрішніх навчальних програм, курсів та тренінгів” – наголосила Тетяна Поляниця.

     Представники банку – співробітники презентували сучасні банківські технології сектором самообслуговування, а також ознайомили з новітніми цифровими додатками. Окремо були висвітлені мотивації кар’єрних можливостей у банку.

     Зустріч пройшла в діловій атмосфері, студенти отримала вичерпні відповіді на численні запитання та хорошу мотивацію також мали можливість поспілкуватися з випускниками коледжу попередніх років, які сьогодні являються працівниками банку (Дранчук РусланаМар’яна Падляк, Олійник Ірина, Карпик Марта)

     P.S. Керуюча відділенням «Ощадбанку» Тетяна Поляниця – випускниця Тлумацького коледжу.