ЗВІТ
за результатами проведеного опитування роботодавців
за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

Даний звіт сформовано на підставі результатів онлайн-опитування роботодавців з метою виявлення їх задоволеністю якістю підготовки фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Нижче наведені узагальнені результати опитування.

  1. Наскільки Ви задоволені рівнем професійної підготовки здобувачів даної ОП, які проходять практику у Вашому підприємстві?

 

  1. Чи забезпечує ОП формування тих компетентностей, які необхідні фахівцям для ефективної роботи у Вашій установі/організації?

  1. Якщо на попереднє питання Ви відповіли «ні» або «частково», то вкажіть, будь ласка, яких саме компетентностей не вистачає випускникам даної ОП.

Один  респондент  відповів  “Практичних навичок  та   знань   в   області програмування контролерів”.

  1. Наскільки Ви зацікавлені в прийомі на роботу випускників даної ОП?

 

      5. Чи вносили Ви свої пропозиції в процесі перегляду та/або оновлення змісту даної ОП?

  1. Чи були враховані Ваші пропозиції в оновленому змісті даної ОП?

     7. Чи залучені Ви та/або представники Вашої організації/підприємства до викладання в рамках даної спеціальності/ОП ?

 

  1. Чи вважаєте Ви, що випускники даної ОП затребувані на ринку праці?

Усі опитані респонденти вважають, що випускники даної ОП затребувані на   ринку праці.

  1. Ваші рекомендації

Слідкувати за тенденціями в розвитку автоматизації, готувати спеціалістів в  області мехатроніки та сервоприводної техніки.

 Анкета для роботодавця (Завантаження/Перегляд)