XXIV Міжнародний науково-практичний форум

4 жовтня 2023 року у Львівському національному університеті природокористування відбулося урочисте відкриття XXIV Міжнародного науково-практичного форуму «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» – наукового заходу, який традиційно кожної осені відбувається в нашому університеті і має статус однієї з найважливіших подій у сфері аграрної науки України.З вітальним словом до учасників пленарного засідання звернувся голова організаційного комітету форуму – в.о. ректора Львівського НУП академік Володимир Снітинський. У своїй промові до міжнародної наукової спільноти він висвітлив визначальну роль сучасної науки в подальшому розвитку технологій агровиробництва, раціонального використання, збереження та відновлення природних ресурсів, а також закликав учасників форуму до розробки нових підходів і способів виявлення, оцінки та подолання негативних наслідків, завданих довкіллю України в результаті збройної агресії рф, побажав присутнім плідної роботи в рамках форуму та налагодження нових зв’язків та можливостей для наукової діяльності в майбутньому.

    В роботі форуму брали участь викладачі та студенти ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» Гуцуляк М.М., Гуцуляк І.Т., Чижик Л.П., Максимчук Т.М., Бойдуник Н.М. В межах роботи форуму Чижик Лілія Петрівна, Бойдуник Ніна Миколаївна, Максимчук Тетяна Миколаївна удостоїлися честі виступити з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях.А здобувачі освіти коледжу Чижик В.В., Свістельницька Х.Я., Гнатюк О.В., Кицелюк П.В. взяли участь у міжнародних студентських наукових конференціях. XXIV Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій» покликаний стати платформою для:- ефективного спілкування науковців і практиків з України та європейської спільноти для поширення здобутків і подальшого розвитку наукової думки;- проведення оцінки актуального стану агропромислового комплексу України та змін, що відбулися за 588 днів збройної агресії рф;-визначення першочергових викликів і завдань для агропромислового комплексу України в умовах війни і поствоєнного періоду;- пошуку нових наукових підходів, рішень та впровадження досвіду застосування кращих практик розвитку науки в аграрній сфері.Дякуємо учасникам форуму, однодумцям та колегам з різних наукових установ, що відгукнулися на пропозицію зустрітися сьогодні, за готовність ділитися своїми думками, ідеями, презентувати результати завершених досліджень.


Підвищення кваліфікації

У період з 11 вересня 2023 по 15 вересня 2023 викладач Дуда Г.Б. взяла участь у всеукраїнському проекті з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та успішно опанувала курс онлайн програми «Agri:Бухгалтерія» як складова екосистеми сучасного малого та середнього агробізнесу: новації для бізнесу, освіти та науки.

В рамках курсу розглянуто : реєстрацію господарства та введення початкових залишків, облік розрахунків з контрагентами, придбання та реалізація ТМЦ, облік ПДВ, облік основних засобів, склади, облік виробництва: рослинництво, облік кадрів та розрахунків по заробітній платі, облік розрахунків з пайовиками, облік розрахунків за податками, облік доходів-витрат ( закриття періоду) та складання фінансової звітності.
Висловлюємо подяку колективу AgriAnalytica за можливість доступу для здобувачів освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» до онлайн програми «Agri:Бухгалтерія», які після успішної реєстрації внесені у список користувачів та після верифікації отримали доступи до акаунтів користувача.

 


Про круглі столи-презентації за результатами Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2023»

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти провів 13-19 вересня 2023 року круглі столи-презентації за результатами Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ОСКАР – 2023». Метою його проведення була робота з пошуку найраціональніших шляхів розв’язання проблем освіти, для експертизи запропонованих матеріалів, відеофільмів та презентацій. Круглі –столи проводилася протягом чотирьох днів. Наш методичний кабінет ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП» також долучився до цієї події. Робота проводилася в номінаціях де було представлено методичні рекомендації, посібники, відеоматеріали, практикуми та інноваційні освітні підходи та новинки, інноваційні підходи до організації атестації здобувачів освіти в умовах сучасних викликів зі спеціальностей, інтерактивні електронні практикуми, позааудиторна (гурткова, дослідна) робота здобувачів освіти, досвід візуалізації навчального матеріалу. Дуже інформативною була номінація де обговорювалися організація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України. Менеджмент інноваційної діяльності ЗФПО у забезпеченні підготовки конкурентоспроможного фахівця. Інноваційні моделі відкритої освіти. Цифровізація освітнього процесу у ЗФПО, педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у ЗФПО в умовах сучасних викликів, сучасні освітні технології у ЗФПО.Педагоги ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП» змогли побачити результати професійного зростання своїх колег та змогли об’єктивно проаналізувати свою педагогічну діяльність, систематизувати досягнення й визначити способи вдосконалення освітнього процесу у нашому коледжі.

Засідання методичної ради викладачів ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»

Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті»

У ВСП «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» пройшло засідання методичної ради коледжу. Традиційно на початку навчального року відбувся розподіл обов’язків між членами методичної ради. Учасниками заходи опрацьовано план роботи методичної ради на 2023/2024 н.р., зокрема всіх структур методичної служби: плану роботи Методичної ради; плану роботи Методичного кабінету; плану роботи Школи становлення викладача; плану роботи Творчої групи по робо

ті з обдарованими здобувачами освіти. Затверджено та погоджено навчальні плани та програми навчальних робочих програм з дисциплін для здобувачів освіти всіх спеціальностей коледжу.
     Педагогічна спільнота коледжу долучилась до графіка підвищення кваліфікації викладачів на 2023–2024 навчальний рік, зареєструвалась на сайті Єдиної атестаційної системи (ЄАС) – платформі для цифровізації атестаційного процесу. Методистом коледжу анонсовано захід щодо особливостей ведення документації у закладах фахової передвищої освіти. Заступник директора з навчальної частини Насадик З.І. окреслила специфіку підготовки навчального контенту для дистанційного навчання з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій в коледжі. Також, на засіданні йшлося про організацію роботи над науково-методичною темою поточного року. Представник бібліотеки визначила складові для забезпечення навчального процесу підручниками, словниковою, довідниковою літературою. Наприкінці зустрічі проведено огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури у вигляді дискусії.

 


 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” у 2023-2024 навчальному році

        30 серпня 2023 року відбулася педагогічна рада ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП “.
      Розпочав директор закладу Дмитро Бондарчук, який привітав присутніх із початком нового навчального року та запропонував вшанувати хвилиною мовчання усіх Героїв, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації. Також представив колективу нових викладачів, проаналізував роботу закладу у 2022-2023 н.р. та наголосив на основних завданнях і напрямах освітньої діяльності колективу у 2023-2024 н.р.
     На педагогічній раді було розглянуто та обговорено низку питань. Зокрема, про результати роботи приймальної комісії звітувала Зоряна Насадик, відповідальний секретар приймальної комісії.
     Методист коледжу Любов Крижанівська доповідала про організацію освітнього процесу на 2023-2024 н.р., а також інформувала учасників педради про вимоги до акредитації спеціальностей.
     Не залишилися без уваги і питання підвищення рівня знань, умінь та практичних навиків здобувачів освіти, розвиток військово-патріотичного напрямку підготовки студентів, продовження цифровізації коледжу через вдосконалення системи формування освітніх програм та навчальних планів та підготовка матеріально-технічної бази коледжу до нового навчального року.
     Атмосфера роботи педагогічної ради була робочою та дружньою. За результатами педради прийнято ряд важливих рішень, які будуть визначати головний вектор роботи та розвитку коледжу.
    Педрада пройшла цікаво та плідно, кожен зміг узяти для себе щось важливе та корисне. А головне, педагогічний колектив почав роботу у піднесеному настрої, творчому налаштуванні та ідейному натхненні!