Облік і оподаткування

Навчаючись за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітикаі аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Фахівець зі спеціальності “Облік і оподаткування” займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий.Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху „Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування» Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як: бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства; використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру; прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах:  головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта тощо.