Облік і оподаткування

Навчаючись за спеціальністю «Облік і оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітикаі аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

Фахівець зі спеціальності “Облік і оподаткування” займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською діяльністю у сфері ринкових відносин.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на ринку праці попит на фахівців з обліку і оподаткування завжди високий.Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху „Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади.

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування» Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як: бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства; використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру; прийняття неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах:  головного бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, аудитора, бухгалтера-експерта тощо.


 

Назва спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Назва освітньо-професійної програми Облік і оподаткування
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Форма навчання Денна
Термін навчання Вступ на основі: 

– базової середньої освіти – 2 роки 10 місяців;

– повної загальної середньої освіти – 1 рік 10 місяців


Освітні дисципліни, що формують кваліфікацію:

  • Бухгалтерський облік
  • Фінанси, гроші та кредит
  • Фінанси підприємств
  • Податкова система
  • Економічний аналіз
  • Фінансовий облік
  • Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні
  • Облік і звітність в бюджетних установах
  • Контроль і ревізія

Сфери подальшого працевлаштування:

Фахівець здатний виконувати види робіт відповідно до 5-го рівня Національної рамки кваліфікації, які потребують наявності освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 071 Облік і оподаткування.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки, за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 може займати посади, зазначені у підкласах:

– 3433 Бухгалтери та касири-експерти:

– 3433 Бухгалтер

– 3433 Асистент бухгалтера-експерта

 – 3433 Касир-експерт

– 3439 Інші технічні фахівці в галузі управління:

– 3439 Інспектор з інвентаризації

– 3439 Інспектор-ревізор

– 3439 Ревізор

– 3439 Інспектор

– 3442 Інспектор податкової служби:

– 3442 Ревізор-інспектор податковий


Договір про проведення практичної підготовки здабувачів фахової передвищої освіти (ТОВ “Штерн Агро”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТОВ “Агрокомпанія Прикарпаття”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ФГ “Водолій-55”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “ГАЛАГРО-ДОБА”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Склоресурс”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Склоресурс”2)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТОВ “Гарасимів Агро”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТОВ “Штерн Агро”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Аудиторська компанія “Вектор аудиту”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТОВ КК “Успіх”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (Івано-Франківська філія Українського інституту експертизи сортів)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (Комунальне некомерційне підприємство “Тлумацький центр первинної медичної допомоги”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Івано-Франківськ Теплоенерго”) 

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТОВ КК “Успіх”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Агро ІФ”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ФОП “Лозінська Любов Дмитрівна”)

Рецензія- відгук на освітньо-професійну програму “Облік і оподаткування” 2023 рік, 2024 рік