Забезпечення приміщеннями

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій за спеціальністю 151 

Обладнання кабінету фізики і електротехніки

Паспорт кабінету фізики та електротехніки

Паспорт кабінету автоматизації технологічних процесів

Паспорт лабораторії програмування промислових контролерів

ЛабораторіїЛабораторія програмування промислових контролерів є важливим елементом навчального процесу для здобувачів освіти, які обирають спеціальністі 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та 174 “Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”. Ця лабораторія відіграє критичну роль у формуванні навичок та підготовці фахівців до реальних завдань, пов’язаних з автоматизацією та керуванням в промислових об’єктах.

Основні аспекти важливості лабораторії програмування промислових контролерів для здобувачів освіти спеціальністей 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” та 174 “Автоматизація,  комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” включають:

1. Реальний досвід: Лабораторія надає студентам можливість працювати з сучасними промисловими контролерами, що дозволяє їм здобути практичний досвід роботи з обладнанням, яке вони зустрінуть у реальних виробничих умовах.

2. Розвиток програмувальних навичок: Студенти вивчають мови програмування, які використовуються в автоматизації та керуванні, такі як Ladder Logic, Structured Text, або FBD. Це формує їхні навички розробки та управління програмами для контролерів.

3. Розв’язання реальних завдань: Лабораторні роботи передбачають розробку та налагодження програм для вирішення конкретних завдань у сфері автоматизації, що розвиває аналітичні та інженерні навички здобувачів освіти.

4. Підготовка до кар’єри: Навички, отримані в лабораторії, роблять студентів більш конкурентоспроможними на ринку праці, оскільки багато підприємств шукають фахівців зі знаннями в області промислової автоматизації.

5. Інновації та дослідження: Лабораторія також може бути місцем проведення дослідницьких робіт та інновацій у галузі автоматизації, що сприяє академічному розвитку та розвитку вирішення сучасних проблем.


Гурток “Web-програмування” – це захоплююча та навчальна ініціатива, яка надає здобувачам освіти можливість вивчати та розвивати навички у сфері розробки веб-додатків і веб-сайтів. Цей гурток спрямований на студентів з будь-яким рівнем підготовки, від початківців до більш досвідчених програмістів, і пропонує широкий спектр можливостей та переваг:

1. Вивчення сучасних технологій: здобувачі освіти мають змогу ознайомитися з останніми веб-технологіями та фреймворками, такими як HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, або Node.js. Це допомагає їм створювати сучасні та інноваційні веб-додатки.

2. Розробка проектів: Гурток дозволяє створювати власні веб-проекти, що допомагає студентам набувати практичний досвід та розвивати навички проектного управління.

3. Колаборація: Студенти працюють в команді, що підтримує розвиток навичок співпраці та комунікації, які важливі для реальних проектів.

4. Підготовка до кар’єри: Знання веб-програмування широко відомі та шановані на ринку праці, що робить цей гурток корисним для студентів, які прагнуть розпочати кар’єру в сфері веб-розробки.

5. Творчість та інновації: Гурток надає можливість  розвивати власну креативність та інноваційні підходи до створення веб-додатків.

Свою роботу гурток розпочав з 25.09.2023р. Графік занять: понеділок 15.10-17.10, лабораторія 21. Керівник гуртка – Трач Богдан Володимирович.


Лабораторія комп’ютерно-інтегрованих технологій  оснащена комп’ютерною технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням, а також мультимедійними засобами.

Основною метою функціонування лабораторії є набуття студентами практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою під час вирішення типових завдань автоматизації з різними типами автоматичного управління, створення комп’ютерно-інтегрованих технологічних об’єктів. Під час виконання практичних завдань здобувачі освіти створюють системи управління з сучасними засобами візуалізації технологічного процесу як у Web-формі, так і за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

Заняття студентів у лабораторії сприяє практичному підтвердженню теоретичних положень таких навчальних  дисциплін, як: комп’ютерна та -інженерна графіка, основи Web-програмування, основи програмування та програмне забезпечення, комп’ютерна техніка і організація обчислювальних робіт, тощо.


Спеціалізований кабінет Автоматизованих систем та комп’ютерної техніки 

У ВСП «Тлумацький фаховий коледж ЛНУП» велику увагу приділяють розвитку цифрових технології. Матеріально-технічна база коледжу постійно оновлюється, в освітній процес впроваджуються нові апаратно-програмні засоби. На даний час спеціалізований кабінет Автоматизованих систем та комп’ютерної техніки має в своєму розпорядженні матеріали які використовуються для виконання практичних та лабораторних робіт: лабораторний стенд №1 на платформі ARDUINO, стенд №2 «Засоби автоматизації та керування».


Кабінет фізики та електротехніки: науковий осередок освіти

Кабінет фізики та електротехніки є науково-дослідницьким центром, спеціально обладнаним для забезпечення якісної освіти та наукової роботи. Він створений з метою підвищення наукового рівня як студентів, так і викладачів з навчальних предметів. Цей спеціалізований кабінет призначений для проведення лекцій, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін, як “Фізика і астрономія”, “Автоматизований електропривод”, “Електротехніка та електричні вимірювання”, “Електроніка, мікроелектроніка та схемотехніка”.

Студенти мають унікальну можливість на практиці перевірити засвоєний теоретичний матеріал. Завданням цього кабінету є експериментальне та дослідницьке вивчення предметів, використання передових електронних засобів та створення сприятливих умов для самостійної роботи студентів.

Оснащений ноутбуком, великим екраном проектором, колонками та іншими сучасними технічними засобами, цей кабінет забезпечує високоякісний освітній процес, а лабораторні роботи проводяться з використанням стандартного обладнання.