Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації.

 Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів. 

 Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Здобувачі освіти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства  до банку.

Презентація спеціальності/ Перегляд

 

Назва спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Назва освітньо-професійної програми Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Форма навчання Денна
Термін навчання Вступ на основі свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти (11 класів) – 3 роки

 

Освітні дисципліни, що формують кваліфікацію:
• Інженерна та комп’ютерна графіка
• Електротехніка та електричні вимірювання
• Технічна механіка та деталі вузлів засобів автоматизації
• Автоматизований електропривод
• Основи метрології та засоби технологічного контролю
• Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори
• Автоматизація технологічних процесів
• Монтаж та налагодження технічних засобів автоматичних систем
• Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем
• Основи програмування та програмне забезпечення
• Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка
• Мікропроцесори та мікроконтролери

Сфери подальшого працевлаштування:
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності. Випускники здатні виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 за кваліфікаційними угрупуваннями:
• 3114 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;
• 3115 Технік з автоматизації виробничих процесів;
• 3119 Технік з метрології;
• 3121 Технік-програміст;
• 3121 Технік із системного адміністрування;
• 3121 Фахівець з інформаційних технологій;
• 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
• 3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
• 3123 Контролер роботів;
• 3139 Технік-оператор електронного устаткування;
• 7241 Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування;
• 7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка).

Освітньо-професійна програма 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” (2023 р.)

Освітньо-професійна програма 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (2022р.)

Освітньо-професійна програма 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (2020р.)

Силабуси освітніх компонентів ОПП “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Навчальний план 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” (2023-2027 н.р.)

Навчальний план 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (2022-2023 н.р.)

Навчальний план 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” (2020-2024 н.р.)

Рецензія-відгук на спеціальність 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рецензія-відгук на ООП 174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Рецензія-відгук на ООП 151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Рецензія-відгук на спеціальність 174  Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Відгуки щодо професійної підготовки здобувачів освіти за результатами виробничої практики

Звіт про результати опитування студентів першого року навчання ( 2022/2023 н.р.)

Звіт за результатами проведеного опитування роботодавців

Договір про проведення практичної підготовки 

Договір про проведення практичної підготовки

Результати вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін на 2021-2022 навчальні роки

Результати вибору здобувачами освіти навчальних дисциплін на 2023-2024 навчальні роки