Кваліфікаційний іспит зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

22 червня 2023 року здобувачі освіти ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП” склали кваліфікаційний іспит зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
     Метою та функцією кваліфікаційного іспиту є контроль та оцінка рівня фахових знань, навичок реалізації та застосування теоретичних знань отриманих студентом протягом навчання, виявлення вміння вирішення практичних завдань.
     І цей іспит пройшов успішно, він показав добрий рівень засвоєння студентами матеріалів спеціальних дисциплін, уміння самостійно аналізувати практичні проблеми та формувати правильні кроки до їх вирішення, активно використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності, здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у підприємницькій галузі, що передбачає застосування усіх набутих знань.
     Екзаменаційна комісія відмітила хорошу підготовку здобувачів освіти у ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського НУП”, а Голова комісії, к. е. н., доцент кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Львівського НУП Крупа Володимир Романович побажав випускникам миру, здоров’я, підприємницького успіху та запросив на навчання у ЛНУП, наголосивши на необхідності постійного навчання та вдосконалення.

Методист Мирослава Гуцуляк