Фінанси, банківська справа та страхування

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” готують у нашому коледжі.

Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Випускники коледжу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” можуть обіймати престижні високооплачувані посади: керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

Навчальні плани студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення фінансів підприємств, податкової системи, податкового менеджменту, інвестиційного менеджменту, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансового аналізу, бюджетного менеджменту, грошово-кредитної політики, електронної комерції, платіжних систем, аналізу банківської діяльності, страхування, інформаційних систем і технологій у фінансах, фінансового планування, фінансового менеджменту тощо.