Фінанси, банківська справа та страхування

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” готують у нашому коледжі.

Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності. Випускники коледжу спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” можуть обіймати престижні високооплачувані посади: керівника підприємств, установ, організацій, фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, керівника фінансових і економічних підрозділів, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах, головного бухгалтера, керівника фінансової групи, директора страхової та аудиторської компаній, фахівця на ринку цінних паперів та ринку фінансових послуг, фахівця з біржових операцій, фахівця з фінансово-економічної безпеки підприємства, аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників тощо.

Навчальні плани студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування” повністю відповідають вимогам роботодавців і насичені сучасними дисциплінами професійно-практичної підготовки з вивчення фінансів підприємств, податкової системи, податкового менеджменту, інвестиційного менеджменту, фінансового ринку, фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансового аналізу, бюджетного менеджменту, грошово-кредитної політики, електронної комерції, платіжних систем, аналізу банківської діяльності, страхування, інформаційних систем і технологій у фінансах, фінансового планування, фінансового менеджменту тощо. 


Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ФОП Лозінська Л.Д.)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (АТ КБ “ПриватБанк”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (Тлумацьке відділення ПАТ “НАСК “Оранта”)

Рецензія – відгук на освітньо-професійну програму «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» 2023 рік