Бюджет (помісячний план використання бюджетних коштівплан асигнувань загального фонду бюджету)

Кошторис

Звіт про використання та надходження коштів

Штатний розпис

Інформація про проведення тендерних процедур

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством