Договори про співпрацю


Договір про освітню та творчу співпрацю між ВСП “Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” та ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування”

Договір про співпрацю між ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП” та Фермерським господарством “Агроекотехнології”


Договори про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти


Спеціальність 071 “Облік і оподаткування”:

Договір про проведення практичної підготовки здабувачів фахової передвищої освіти (ТОВ “Штерн Агро”)


Спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок”:

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ФОП Лозінська Л.Д.)


Спеціальність 076 “Підприємництво та торгівля”:

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (Фермерське господарство “Агроекотехнології”)


Спеціальність 174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”:

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “ПламетЗахід”)

Договір про проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (ТзОВ “Склоресурс”)