Базовий курс «Електронний підпис» на платформі «Дія.Цифрова освіта»

Здобувачі освіти спеціальності «Облік і оподаткування» успішно завершили базовий курс «Електронний підпис» на платформі «Дія.Цифрова освіта»

 У рамках вивчення навчальної дисципліни «Вступ до фаху» здобувачі освітнього ступеня «фаховий молодший бакалавр» групи 21 спеціальності “Облік і оподаткування” під керівництвом викладача Галини ДУДИ прослухали онлайн-курс “Електронний підпис” на освітній платформі “Дія. Цифрова освіта”.

Під час проходження курсу здобувачі освіти ознайомились із поняттям електронний підпис, електронна ідентифікація, характеристики кваліфікованого електронного підпису, інформацією про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, можливостями отримати статус фізичної особи підприємця онлайн за допомогою електронного підпису, можливостями оформлення та нарахування пенсій онлайн.

Для майбутніх обліковців важливим етапом роботи з електронним підписом є безпека. Надійність електронних довірчих послуг залежить не лише від технологічних гарантій, але і від обачності користувачів. Здобувачі освіти дізнались як встановити безпечний пароль, як зберігати особистий ключ, що робити у випадку компрометації особистого ключа.

Усі студенти, які прослухали курс склали фінальний підсумковий тест та отримали сертифікати. Звичайно, такий курс, більшою мірою, лише приверне увагу здобувачів до електронного підпису, але це вже може допомогти наблизити майбутніх фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» до розуміння значення електронного цифрового підпису у роботі бухгалтера.