Графік навчання викладачів загальноосвітніх дисциплін за програмою підвищення кваліфікації 2023

 Список педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році

 Список педагогічних працівників, які атестуються у 2023 році

 Графік проходження атестації викладачів ВСП “Тлумацький фаховий коледж ЛНУП” на 2023-2027 н.р.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про атестацію педагогічних працівників

«Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання»

В.Сухомлинський
      27 березня 2023 року в ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування” відбувся підсумковий етап проведення атестації педагогічних працівників. Атестація у 2023 році відбувалася з чітким додержанням регламенту. І хоча атестаційний процес проходив в умовах режиму воєнного стану, коли лунали сигнали сирени, ця атестація відбулася успішно і стала не менш емоційно-натхненним, сповненим позитиву кульмінаційним моментом робочих буднів педагогічної команди ВСП “Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування”.
      Атестація у коледжі пройшла на принципах демократичності, доброзичливості, принциповості, взаємоповаги та гласності, без скарг і порушень.
Відповідно до визначених термінів було складено заходи та графік проведення атестації, із яким усіх педагогічних працівників, що атестуються, було ознайомлено заздалегідь. Робота членів атестаційної комісії здійснювалася згідно графіка. До 15 березня було завершено вивчення системи роботи педагогічних працівників, що атестувалися у 2022 – 2023 н.р. Членами атестаційної комісії були відвідані заняття, виховні заходи у належній кількості.
Протягом атестаційного періоду здійснювалася комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Питання атестації відображенні у роботі педагогічної ради, нарад при директорові. У ході атестації було вивчено досвід роботи викладачів шляхом відвідування занять, співбесід, анкетування. Педагоги провели відкриті заняття, на яких були присутні члени атестаційної комісії, члени методичних об’єднань.
Забезпечувалася гласність проведення атестації. Широко пропагувався передовий педагогічний досвід викладачів через творчі звіти. Викладачі Крижанівська Любов Іванівна, Пермінова Світлана Валеріївна, Неміш Юлія Василівна пройшли чергову атестацію, у результаті якої підтвердили раніше присвоєну їм кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”. Чігур Людмила Ярославівна проходила позачергову атестацію, у 2013р викладач здобула науковий ступень, отримала звання «Кандидат технічних наук» із спеціальності автоматизації процесів керування, відповідає займаній посаді і їй присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.
      Загалом атестаційний процес пройшов в атмосфері ділової доброзичливості, сприяв підвищенню рівня професійної майстерності викладачів, поширенню та впровадженню перспективного досвіду, зростанню якісного складу педагогічного колективу.

Методист коледжу Гуцуляк Мирослава