Спеціальність

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/
Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн.
Код Назва Денна форма навчання На основі БСО На основі ПЗСО

Денна форма навчання

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування

30

2р.10міс. 1р.10міс. 15500,00
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

30

2р.10міс. 1р.10міс. 15500,00
076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля

15

2р.10міс. 1р.10міс. 15500,00
174 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

30

3р.10міс. 2р.10міс. 15500,00