ПЕРЕЛІК
вступних випробувань  для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти

 

Спеціальності
ОС фахового молодшого бакалавра

 

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

 

 

Перелік вступних

випробувань

 

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування Співбесіда з української мови та математики

120

      Розгляд мотиваційних листів

072

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Співбесіда з української мови та математики

120

Розгляд мотиваційних листів

076 Підприємництво та торгівля Підприємництво та торгівля Співбесіда з української мови та математики

120

      Розгляд мотиваційних листів

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Співбесіда з української мови та математики

120

Розгляд мотиваційних листів

ПЕРЕЛІК
вступних випробувань  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
 на основі базової середньої освіти (за кошти юридичних та фізичних осіб)

 

Спеціальності
ОС фахового молодшого бакалавра

 

 

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

 

 

Перелік вступних випробувань

 

 

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

071 Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування

 

Мотиваційний лист

 
072

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Мотиваційний лист

076 Підприємництво та торгівля

 

Підприємництво та торгівля

 

Мотиваційний лист

 
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Мотиваційний лист

ПЕРЕЛІК
вступних випробувань  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
 на основі повної загальної середньої освіти та кваліфікованого робітника

 

Спеціальності
ОС фахового молодшого бакалавра

 

 

Спеціалізація
(освітня програма)
/може повторювати назву спеціальності/

 

 

Перелік вступних випробувань

 

 

Мінімальна
кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

071

 

Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування

 

Мотиваційний лист

072

 

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Мотиваційний лист

076

 

Підприємництво та торгівля

 

Підприємництво та торгівля

 

Мотиваційний лист

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка Мотиваційний лист