Захист курсових проєктів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

✅21 травня у Відокремленому структурному підрозділі «Тлумацький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування» відбувся захист курсових проєктів з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів” спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
💻📂Виконання курсового проєкту є важливим етапом навчання при підготовці до дипломного проєктування і має за мету систематизацію та поглиблення теоретичних знань і вдосконалення практичних навичок для вирішення конкретних технічних завдань. Такі роботи спрямовані на самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення, практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи.
👥Здобувачами освіти було показано високий рівень підготовки щодо складання та читання схем автоматизації, вибору основних елементів автоматичних систем і в дослідженні автоматичних систем управління.
👨‍🏫Під час захисту курсового проєкту студенти для кращого донесення ідей своїх напрацювань підготували тематичні презентації, демонстрували роботу різноманітного технологічного обладнання та автоматизацію виконання даного процесу.